Evropski univerzitet Brčko i Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla zaključili su dana 14.10.2015. godine Aneks ugovora o akademskoj, naučnoj  i poslovno-tehničkoj saradnji. Ugovor je zaključen s ciljem proširenja međusobne saradnje dvije ustanove u procesu obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i drugih poslova. Pored studenata Fakulteta zdravstvenih nauka, od sada će i studenti koji pohađaju studijski program Inženjerska informatika na Tehničkom fakultetu moći da obavljaju stručnu praksu u Kliničkom centru i da koriste pogodnosti koje im se pružaju.