STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

Matematika II vježbe

Mirsad Trumić

09.06.2020.

Utorak

14.00h

 

Tehnika geodetskih mjerenja

Prof. dr Ilija Grgić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

10.00h

 

Teorija grešaka geodetskih mjerenja

Prof. dr Gligorije Perović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Tehnička mehanika*

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Građevinski materijali*

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

15.00h

 

Teorijska geodezija

Prof. dr Dragan Stević

06.06.2020.

Subota

10.00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Geoekologija *

Prof. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

15.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik prof. dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodetska metrologija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Katastar nepokretnosti

Prof. dr Ilija Grgić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

10.00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof. dr Ivan Hegediš

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Fizička geodezija

Prof. dr Dragan Stević

06.06.2020.

Subota

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik prof. dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Prof. dr Ilija Grgić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

10.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci*

Doc. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof. dr Gligorije Perović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

15.00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h