STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

28.05.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

10.00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II

 

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

Matematika II vježbe

Mirsad Trumić

09.06.2020.

Utorak

14.00h

 

Aplikativni softver

Prof. dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

16h

 

Analitička geometrija

 

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Ivan Balta

05.06.2020.

Petak

Konsutalcije

11.00h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Radoslav Galić

11.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

12.00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave matematike

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Geometrija

 

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

28.05.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

06.06.2020.

Subota

konsultacije

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

01.06.2020.

Ponedeljak

12.00h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

11.06.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

10.00h

 

Metrologija *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru