STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarska tehnika

Doc.dr Momčilo Kokić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

10.03.2017.

24.03.2017.

28.04.2017.

11.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

04.03.2017.

25.03.2017.

15.04.2017.

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

09.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

18.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

07.03.2017.

21.03.2017.

04.04.2017.

25.04.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17:00-18:30h

17:00-18:30h

17:00-18:30h

17:00-18:30h

17:00-18:30h

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

07.03.2017.

14.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

16.05.2017.

23.05.2017.

30.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Matematika II

Vježbe

Mirsad Trumić

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Analitička geometrija

...

14.03.2017.

28.03.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

30.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

17:00-18:30h

17:00-18:30h

17:00-18:30h

17:00-18:30h

17:00-18:30h

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

%

10.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geometrija

....

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

 

Statistička fizika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

10.03.2017.

24.03.2017.

28.04.2017.

11.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

12:00-16:00h

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

25.03.2017.

22.04.2017.

06.05.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-18:00h

14:00-18:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

10.03.2017.

24.03.2017.

28.04.2017.

11.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

Petak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

09.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

18.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metrologija *

%

10.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti