PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

03.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

06.04.2017.

20.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

13.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

03.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

29.03.2017.

12.04.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Blanka Oršolić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

06.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Ekološko pravo *

Doc.dr Miroslav Baljak

06.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Ljudska prava*

Prof.dr Faruk Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

06.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

03.04.2017.

17.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Mirko Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološka bezbjednost *

Doc.dr Miroslav Baljak

06.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Korporativna bezbjednost *

Doc.dr Kemal Brkić

10.04.2017.

24.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

29.03.2017.

12.04.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Doc.dr Dragan N. Stančić

08.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

16:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Radno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

29.03.2017.

12.04.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

08.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

16:00h