TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinarski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

13.04.2019.

Subota

11.30h

 

Gradnja objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

15.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Instalacije *

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko  pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Inženjerska ekonomija u građevinarstvu

(samo za studente PAŽ)

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

12.04.2019.

Petak

15.00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

10.04.2019.

Srijeda

17.30h

 

Teorija ploča i ljuski *

Prof.dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Putevi, aerodromi i željeznice

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

12.04.2019.

Petak

15.00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

VI SEMESTAR

Inženjerska geologija

Doc.dr Almir Šabović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mehanika fluida

Prof. dr Zoran Lalić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Planiranje i projektovanje puteva

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja*

Doc.dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

Gornji sloj željeznica*

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mostovi*

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

16.00h

 

Projektovanje i  građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

12.04.2019.

Petak

15.00h

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

15.00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

15.00h

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

12.04.2019.

Petak

15.00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

12.04.2019.

Petak

15.00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

16.00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Putevi, aerodromi i željeznice

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Mehanika vožnje

Prof. dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Geotehnika saobraćajnica

 

 

 

 

 

Osnovi hidrotehnike

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi fundiranja

Doc.dr Almir Šabović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

Kolovozne konstrukcije*

 

 

 

 

 

Saobraćajni tuneli*

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Planiranje i projektovanje željeznica*

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru