TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

24.03.2017.

14.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:30h

13:30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinarski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

08.04.2017.

15.04.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Gradnja objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

01.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:30h

13:30h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Instalacije *

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko  pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

29.03.2017.

12.04.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc.dr Budimir Tojagić

01.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

01.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejčić

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Teorija ploča i ljuski *

Doc.dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

Projektovanje i  građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Stabilnost konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

01.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Doc.dr Slobodan Manojlović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

01.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

15:00h

15:00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

12.04.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

17:30h

17:30h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof.dr Tešo Ristić

01.04.2017.

15.04.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

01.04.2017.

15.04.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

01.04.2017.

15.04.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof.dr Živorad Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

06.04.2017.

20.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

29.03.2017.

12.04.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h