TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

12.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

10:00h

 

Građevinarski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

05.09.2017.

21.10.2017.

Utorak

Subota

16:00h

14:00h

 

Gradnja objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

14:00h

11:00h

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

11:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

10:00h

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

05.09.2017.

24.10.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Instalacije *

Prof.dr Ivan Hegediš

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Građansko  pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

14:00h

11:00h

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

11:00h

10:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

14:00h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

11:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

11:00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

13.09.2017.

19.10.2017.

Srijeda

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Teorija ploča i ljuski *

Prof.dr Slobodan Manojlović

15.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

14:00h

13:30h

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

10:00h

 

Projektovanje i  građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Stabilnost konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

11:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

05.09.2017.

24.10.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

14:00h

11:00h

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

10:00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

10:00h

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Prof.dr Slobodan Manojlović

15.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

14:00h

13:30h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

14:00h

11:00h

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

10:00h

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

28.10.2017.

Srijeda

Subota

11:00h

14:00h

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

28.10.2017.

Srijeda

Subota

11:00h

14:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

28.10.2017.

Srijeda

Subota

11:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof.dr Živorad Milošević

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

05.09.2017.

21.10.2017.

Utorak

Subota

16:00h

14:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h