FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – MENADŽMENT U SPORTU I SPORTSKI TRENER

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

23.06.2017.

13.07.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Antropomotorika

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Istorija sporta

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Sport i zdravlje *

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

10.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:30h

11:30h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

BiomehanikaPredmet slušaju studenti studijskog programa Sportski trener

Istorija sportaPredmet slušaju studenti studijskog programa Menadžment u sportu

III i IV SEMESTAR

(Studijski program – Sportski trener)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Poslovno komuniciranje u sprotu

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Sportski trening

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Fitness

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Sport i društveni sistemi *

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje *

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

(Studijski program – Menadžment u sportu)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Kineziološke transformacije

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Poslovno komuniciranje u sprotu

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Fitness

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Sport i društveni sistemi *

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Sportski trening*

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Menadžment u sportu)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Pravo i sport

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

VI SEMESTAR

Psihologija sporta

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:30h

14:30h

 

Marketing u sportu

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Sportski turizam i wellness*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Istraživanje tržišta *

Doc.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Liderstvo u sportu *

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(III godina - studijski  program Sportski trener)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Metodika sportske grane

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Sportski trening u izabranom sportu

Doc.dr Asim Bojić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Strukturalne, funkcionalne i biomehaničke karakteristike sportske grane

Doc.dr Asim Bojić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

17.06.2017.

15.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

12:00h

 

Psihologija sporta

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Tehnika i taktika sportske grane

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Dijagnostika sportista*

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:30h

14:30h

 

Pravo i sport *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Menadžment u sportu)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Menadžment sportskih organizacija

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

PR u sportu

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Preduzetništvo u sportu

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Organizacija i upravljanje u sportu *

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Kinezimetrija *

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Dijagnostika sportista *

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII  SEMESTAR

(IV godina - studijski  program Sportski trener)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Menadžment sportskih takmičenja

Prof.dr Veselin Bunčić

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Sredstva oporavka u sportu

Doc.dr Asim Bojić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Planiranje i programiranje u sportu

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Kondicijska priprema u sportu

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Liderstvo u sportu*

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Menadžment sportskih organizacija *

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

PR u sportu *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti