STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Ivan Balta

05.06.2020.

Petak

Konsutalcije

11.00h

 

Svjetska istorija 19. vijeka

Prof. dr Edin Ramić

05.06.2020.

Petak

15.00h

 

Metodika nastave istorije

Prof. dr Ivan Balta

05.06.2020.

Petak

Konsutalcije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918 *

Prof. dr Edin Ramić

05.06.2020.

Petak

15.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Edin Ramić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Svjetska istorija od 1918 - 1945

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof dr Edin Ramić

05.06.2020.

Petak

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija Bizantije *

Prof. dr Ivan Balta

05.06.2020.

Petak

Konsutalcije

11.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru