STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

%

10.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18:00-19:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Svjetska istorija 19. vijeka

%

10.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18:00-19:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

Prof.dr Edin Ramić

13.03.2017.

20.03.2017.

27.03.2017.

03.04.2017.

10.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

15.05.2017.

22.05.2017.

29.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

16:30h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti*

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija naroda JI evrope poslije 1918.*

%

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

%

10.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18:00-19:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

13.03.2017.

20.03.2017.

27.03.2017.

03.04.2017.

10.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

15.05.2017.

22.05.2017.

29.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

16:30h

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

%

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti