STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BIH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Ivan Balta

14.03.2019.

18.03.2019.

05.04.2019.

22.04.2019.

06.05.2019.

20.05.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

 

Svjetska istorija 19. vijeka

Prof. dr Edin Ramić

02.03.2019.

09.03.2019.

23.03.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

12.00h

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

Prof. dr Edin Ramić

02.03.2019.

09.03.2019.

23.03.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

12.00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

BIH za vrijeme Osmanske vlasti*

Prof. dr Ivan Balta

14.03.2019.

18.03.2019.

05.04.2019.

22.04.2019.

06.05.2019.

20.05.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918*

Prof. dr Azem Kožar

07.03.2019.

21.03.2019.

11.04.2019.

30.04.2019.

16.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

Prof. dr Azem Kožar

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Edin Ramić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

Prof. dr Azem Kožar

07.03.2019.

21.03.2019.

11.04.2019.

30.04.2019.

16.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

02.03.2019.

09.03.2019.

23.03.2019.

27.04.2019.

04.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

12.00h

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

Prof.dr Ivan Balta

14.03.2019.

18.03.2019.

05.04.2019.

22.04.2019.

06.05.2019.

20.05.2019.

Četvrtak

Ponedeljak

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

17.00-18.30h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti