STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

 

 

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

 

 

 

 

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

%

 

 

 

 

Svjetska istorija 19. vijeka

%

 

 

 

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti*

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Istorija naroda JI evrope poslije 1918.*

%

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

 

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

 

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

%

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

%

 

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti