FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

Okupaciona terapija

Prof. dr Nikola Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Patologija

Prof. dr Suad Keranović

13.06.2020.

Subota

11.00-13.00h

 

Protetika i ortotika

Prof. dr Vera Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof. dr Vera Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.00-12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u neurologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

Fizioterapija u ginekologiji

Prof. dr Vera Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

13.06.2020.

Subota

12.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizioterapija u palijativnoj medicine i onkologiji

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa III

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

30.05.2020.

Subota

13.00h