FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.09.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.11.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.09.2017.

26.09.2017.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

13:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.09.2017.

26.09.2017.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

15:00h

13:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

23.11.2017.

Četvrtak

14:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

18.09.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

16:00h

16:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.09.2017.

26.09.2017.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

13:00h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

15:30h

12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

11.09.2017.

26.09.2017.

Ponedeljak

Utorak

12:00h

13:00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

30.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

28.10.2017.

Petak

Subota

14:00h

14:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

13:00h

09:30h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Doc.dr Dušan Lukić

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Prof.dr Kemal Brkić

12.09.2017.

23.10.2017.

Utorak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

21.10.2017.

Petak

Subota

15:30h

12:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Lokalna samouprava

Prof.dr Kemal Brkić

12.09.2017.

23.10.2017.

Utorak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Doc.dr Dušan Lukić

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

30.10.2017.

Subota

Ponedeljak

10:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

15.09.2017.

06.10.2017.

Petak

Petak

14:00h

13:30h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h