FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u političku teoriju

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

19.06.2017.

10.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I -Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Istorija političkih teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Uvod u filozofiju

Prof.dr Zoran M. Milošević

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Retorika*

Prof.dr Brano Miljuš

24.06.2017.

15.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

B/H/S jezici*

Prof.dr Drago Tešanović

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Fakulteta političih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

19.06.2017.

10.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof.dr Zoran M. Milošević

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Uporedna politika

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Geopolitika

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Fakulteta političkih nauka)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof.dr Brano Miljuš

24.06.2017.

15.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Međunarodni odnosi

Prof.dr Brano Miljuš

24.06.2017.

15.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Žurnalistika

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Edin Ramić

19.06.2017.

30.06.2017.

Ponedeljak

Petak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Marketing*

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Sociologija religije*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Diplomatski protokol

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Ekonomska diplomatija

Prof.dr Edin Ramić

19.06.2017.

30.06.2017.

Ponedeljak

Petak

14:00h

14:00h

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

16.06.2017.

30.06.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Doc.dr Dušan Lukić

12.06.2017.

08.07.2017.

Ponedeljak

Subota

15:00h

11:00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Lokalna samouprava*

Doc.dr Kemal Brkić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

16.06.2017.

30.06.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Javno mnjenje

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Lokalna samouprava

Doc.dr Kemal Brkić

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Doc.dr Dušan Lukić

12.06.2017.

08.07.2017.

Ponedeljak

Subota

15:00h

11:00h

 

Političko ponašanje

Prof.dr Dragan Tančić

16.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Ekonomska diplomatija*

Prof.dr Edin Ramić

19.06.2017.

30.06.2017.

Ponedeljak

Petak

14:00h

14:00h

 

Svjetska istorija poslije 1945*

%

16.06.2017.

30.06.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Politička kultura*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h