STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Matematika I

Vježbe

Mr Mirsad Trumić

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

28.11.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

11.10.2017.

25.10.2017.

08.11.2017.

22.11.2017.

06.12.2017.

20.12.2107.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-13:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti

%

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Likovne forme*

Doc.dr Petrija Jovičić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Doc.dr Petrija Jovičić

20.10.2017.

17.11.2017.

01.12.2017.

15.12.2017.

20.12.2017.

27.12.2017.

Petak
Petak

Petak

Petak

Srijeda

Srijeda

11:00-12:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

13:00-14:00h

12:00-13:00h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

28.11.2017.

12.12.2017.

26.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Matematika III

Vježbe

Mr Mirsad Trumić

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

18.10.2017.

01.11.2017.

15.11.2017.

29.11.2017.

13.12.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09:00-10:30h

09:00-12:45h

09:00-12:45h

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu *

%

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

17:30-19:00h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

07.10.2017.

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Projektovanjeurbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

21.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-11:30h

10:00-11:30h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti