STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

07.03.2017.

14.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

16.05.2017.

23.05.2017.

30.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Matematika II

Vježbe

Mirsad Trumić

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Sociologija

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Likovne forme*

Doc.dr Petrija Jovičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Doc.dr Petrija Jovičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija arhitekture i umjetnosti *

%

10.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

14.03.2017.

28.03.2017.

18.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

14.03.2017.

28.03.2017.

18.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

15.03.2017.

29.03.2017.

12.04.2017.

26.04.2017.

10.05.2017.

24.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu *

%

10.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

11.03.2017.

25.03.2017.

01.04.2017.

22.04.2017.

06.05.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

15.03.2017.

29.03.2017.

12.04.2017.

26.04.2017.

10.05.2017.

24.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

 

Izborni predmeti

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

14.03.2017.

28.03.2017.

18.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Projektovanje – urbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti