STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

Matematika II vježbe

Mirsad Trumić

09.06.2020.

Utorak

14.00h

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

05.06.2020.

Petak

Konsutalcije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

N.S.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

02.06.2020.

Utorak

13.00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

02.06.2020.

Utorak

13.00h

 

Otpornost materijala

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

N-S

 

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građevinski materijali *

Prof. dr Lenart Đerđ

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Prof. dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

02.06.2020.

Utorak

13.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanjeurbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

30.05.2020.

Subota

Konsultacije

11.00

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti