STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

18.03.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-14:00h

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

29.03.2017.

05.04.2017.

03.05.2017.

17.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

11.03.2017.

08.04.2017.

29.04.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-18:00h

14:00-19:00h

11:00-16:00h

10:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

29.03.2017.

05.04.2017.

03.05.2017.

17.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

 

Biohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

14.03.2017.

28.03.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

17.03.2017.

29.04.2017.

12.05.2017.

Petak

Subota

Petak

12:00-12:45h

12:00-13:30h

13:30-15:00h

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

17.03.2017.

29.04.2017.

12.05.2017.

Petak

Subota

Petak

10:00-11:15h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr J.H.H

10.05.2017.

17.05.2017.

24.05.2017.

31.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-14:00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

04.03.2017.

18.03.2017.

30.03.2017.

15.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Subota

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

07.03.2017.

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

17.03.2017.

29.04.2017.

12.05.2017.

Petak

Subota

Petak

11:15-12:00h

13:30-15:00h

10:30-12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

17.03.2017.

15.04.2017.

27.05.2017.

Petak

Subota

Subota

12:45-13:30h

10:30-12:00h

10:30-12:00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

17.03.2017.

15.04.2017.

27.05.2017.

Petak

Subota

Subota

13:30-14:15h

12:00-13:30h

12:00-13:30h

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

17.03.2017.

15.04.2017.

27.05.2017.

Petak

Subota

Subota

14:15-15:00h

13:30-15:00h

13:30-15:00h

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti