FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

(I godina Fakulteta političih nauka)

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u političke nauke

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Istorija političkih teorija

Prof. dr Zoran M. Milošević

09.06.2020.

Utorak

10.30h

 

Uvod u filozofiju

Prof. dr Zoran M. Milošević

09.06.2020.

Utorak

10.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

B/H/S jezici*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Politička sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Savremena politička teorija

Prof. dr Zoran M.Milošević

09.06.2020.

Utorak

10.30h

 

Uporedna politika

Prof. dr Dragan Tančić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

10.00h

 

Geopolitika

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Politička antropologija

Prof. dr Zoran M. Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Političke partije

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Izborni sistemi

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Međunarodni odnosi

Prof. dr Miroslav Baljak

29.05.2020.

Petak

18.00h

 

Pregovaranje

Prof.dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Žurnalistika i komunikologija

Prof.dr Dragan Tančić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

10.00h

 

Istorija diplomatije

Prof.dr Ivan Balta

05.06.2020.

Petak

Konsutalcije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing *

Doc. dr Vojislava Grbić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

13.30h

 

Preduzetništvo *

Prof. dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sociologija religije *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Izborni sistemi – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Žurnalistika i komunikologija

Istorija diplomatije - ispit polažu samo studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija

Žurnalistika - ispit polažu samo studenti studijskog programa Žurnalistika i komunikologija

Pregovaranje – ispit polažu samo studenti studijskih programa : Politologija i Međunarodni odnosi i diplomatija

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Međunarodni odnosi i diplomatija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Diplomatski protokol

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Uvod u diplomatiju i diplomatska analiza*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Spoljna i bezbjedonosna politika EU i Evroazije

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Političko ponašanje*

Prof. dr Dragan Tančić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

10.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Politička kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Žurnalistika i komunikologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Diplomatsko i konzularno pravo i praksa

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsutalcije

14.00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Lokalna samouprava *

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Politička kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Fakulteta političkih nauka – Politologija)

 

VII SEMESTAR

Međunarodno javno pravo

Prof. dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javno mnjenje

Prof. dr Dragan Tančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Lokalna samouprava

Prof. dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Politički marketing

Prof. dr Izet Banda

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsutalcije

14.00h

 

Političko ponašanje

Prof. dr Dragan Tančić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Ekonomska diplomatija *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945 *

Prof. dr Ivan Balta

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Politička kultura*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru