STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

*

 

 

 

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Istorija umjetnosti i arhitekture

Prof.dr Ivan Balta

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Likovne forme*

N.S.

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

16.00h

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Grafike i vizuelne komunikacije *

N-S

 

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Građevinski materijali *

Prof.dr Lenart Đerđ

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

18.00h

18.00h

 

Projektovanjeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Projektovanjejavni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

17.00h

17.00h

 

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanjevišeporodično stanovanje

Prof. dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanjeprivredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektovanjeurbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.30h

10.30h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Doc. dr Goran Pejičić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti