STUDIJSKI PROGRAM ARHITEKTURA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

20.06.2017.

18.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Uvod u arhitekturu

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Likovne forme*

Doc.dr Petrija Jovičić

09.06.2017.

23.06.2017.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Grafike i vizuelne komunikacije*

Doc.dr Petrija Jovičić

09.06.2017.

23.06.2017.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Istorija arhitekture i umjetnosti *

%

16.06.2017.

30.06.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Elementi projektovanja

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Arhitektonske konstrukcije

Prof.dr Nusret Mujagić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Urbanističko i prostorno planiranje

Prof.dr Nusret Mujagić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

07.06.2017.

28.06.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Razvoj arhitekture u Bosni i Hercegovini i regionu *

%

16.06.2017.

30.06.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

11:00h

11:00h

 

Projektovanje – porodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Principi konstruisanja

Prof.dr Lenart Đerđ

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

VI SEMESTAR

Projektovanje – javni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Izvođenje radova u građevinarstvu *

Prof.dr Lenart Đerđ

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Organizacija građenja *

Prof.dr Lenart Đerđ

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Zaštita i revitalizacija *

Prof.dr Nusret Mujagić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Projektovanje – višeporodično stanovanje

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Savremena arhitektura

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje – privredni objekti

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Projektovanje – urbani kontekst *

Prof.dr Nusret Mujagić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

07.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Mjerenje i vrednovanje radova *

Prof.dr Lenart Đerđ

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti