PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM OPŠTI SMJER I BEZBJEDNOST

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

13.03.2017.

20.03.2017.

27.03.2017.

03.04.2017.

10.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

15.05.2017.

22.05.2017.

29.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

 

Pravna istorija

Prof.dr Edin Ramić

13.03.2017.

20.03.2017.

27.03.2017.

03.04.2017.

10.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

15.05.2017.

22.05.2017.

29.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

14:30-:16:00h

 

Sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Pravna etika*

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje*

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-14:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

 

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

04.03.2017.

11.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

22.04.2017.

29.04.2017.

06.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-13:30h

09:00-13:30h

12:00-13:30h

11:00-12:30h

12:00-13:30h

11:00-12:30h

09:00-10:30h

 

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

18.03.2017.

01.04.2017.

22.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-11:30h

09:00-10:30h

09:00-11:30h

09:00-10:30h

09:00-11:30h

09:00-11:30h

09:00-13:30h

 

Izborni predmeti

Međunarodno krivično pravo*

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekološko pravo *

Doc.dr Miroslav Baljak

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ljudska prava*

Prof.dr Faruk Sinanović

06.03.2017.

27.03.2017.

03.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

15.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Edin Ramić

14.04.2017.

05.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

 

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

11.03.2017.

29.03.2017.

12.04.2017.

03.05.2017.

Subota

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

 

Ekonomska politika

Prof.dr Nevenka Nićin

03.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

09.03.2017.

16.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

12.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

14:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

16.03.2017.

31.03.2017.

28.04.2017.

19.05.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

13:00-14:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Pravo osiguranja *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Retorika *

Prof.dr Brano Miljuš

14.03.2017.

28.03.2017.

11.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Ekonomska poltika – ispit polažu studenti Opšteg prava

Kriminalistika – ispit polažu studenti Bezbjednosti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

16.03.2017.

31.03.2017.

28.04.2017.

19.05.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

13:00-14:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Ekološka bezbjednost *

Doc.dr Miroslav Baljak

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativna bezbjednost *

Doc.dr Kemal Brkić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Pravo EU – polažu samo studenti studijskog programa Opšteg smjera

Savremeni sistemi bezbjednosti – polažu samo studenti studijskog programa Bezbjednost

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo EU

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Savremeni sistemi bezbjednosti

Doc.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-17:00h

16:00-17:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Radno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

06.03.2017.

27.03.2017.

03.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

15.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

14:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistika *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

09.03.2017.

16.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

12.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

14:00-15:00h

 

Međunarodno poslovno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-17:00h

16:00-17:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Pravo intelektualne svojine *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

Izborni predmeti za studente studijskog programa Bezbjednost

Međunarodno humanitarno pravo *

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo EU *

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodne bezbjedonosne organizacije *

Doc.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru