FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Č. Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

01.06.2020.

 

Ponedeljak

Konsultacije

16.30h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Doc. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Farmakologija sa toksiologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

13.06.2020.

Subota

11.00-13.00h

 

Njega internističkih bolesnika

Prof. dr Igor Dragičević

 

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

Konsutlacije

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Infektologija i pridružena njega

Doc. dr Zoran Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

30.05.2020.

Subota

13.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Njega starijih osoba

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof. dr Mithat Tabaković

02.06.2020.

Utorak

15.00h

 

Psihijatrija i pridružena njega

Prof. dr Nikola Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

30.05.2020.

Subota

13.00h