STUDIJSKI PROGRAM POLJOPRIVREDA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

Petak

12:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

III SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Doc.dr Miro Maksimović

09.09.2017.

Subota

13:00h

 

Zoologija

Doc.dr Vera Milošević

06.09.2017.

Srijeda

13:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Izborni predmeti

Motori i traktori *

Doc. dr Zijad Jagodić

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Milun Petrović

20.09.2017.

Srijeda

13:00h

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

11.09.2017.

Ponedeljak

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Botanika

Doc.dr Vera Milošević

06.09.2017.

Srijeda

13:00h

 

Biohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

Srijeda

11:00h

 

Izborni predmeti

Pčelarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Lovstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Agrošumarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Doc.dr Vera Milošević

06.09.2017.

Srijeda

13:00h

 

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

13:00h

 

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

13:00h

 

Poljoprivredna mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Agrohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Izborni predmeti

Ishrana životinja *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije *

Prof.dr Ivan Hegediš

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

Ribarstvo *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Slobodan Jevtić

11.09.2017.

Ponedeljak

10:00h

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

Srijeda

11:00h

 

Stočarstvo

Prof.dr Milun Petrović

20.09.2017.

Srijeda

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Povrtarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Izborni predmeti

Agrobiznis menadžment *

Doc.dr Slobodan Nićin

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Agrarna politika *

Doc.dr Jasmina Mijajlović

30.09.2017.

Subota

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti