FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

01.06.2020.

 

Ponedeljak

Konsultacije

16.30h

 

Uvod u farmaciju

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

Farmaceutska botanika

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof. dr Č.Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

13.06.2020.

Subota

11.00-13.00h

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

Organska hemija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Bromatologija

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

Analitička hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Farmaceutska hemija I

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

Toksikologija sa analitikom

Prof. dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom *

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Farmaceutska biotehnologija

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Farmaceutska hemija II

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

X SEMESTAR

Marketing lijekova*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h