STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

14.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Tehnička mehanika*

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

10.00h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

14.00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof.dr Ivan Hegediš

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc. dr Zlatko Kovačević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

04.06.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Čehajić

30.05.2020.

Subota

konsultacije

11.00h

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

01.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

15.00-17.00h

 

Programiranje i dizajn web aplikacija *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

13.00-15.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

09.30-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

14.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

16.00h