EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

Matematika

...

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

10.10.2017.

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

09:30-13:00h

09:30-13:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

20.10.2017.

03.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

22.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

 

Organizacija preduzeća*

-

 

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Marketing prodaje

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Korporativne finansije

Doc.dr Dušan Lukić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

 

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Revizija

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička politika i razvoj

-

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment turizma i sporta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi turizma i sporta

Doc.dr Asim Bojić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Turistička politika i razvoj

-

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

 

 

 

 

Sport i zdravlje*

Prof.dr Izudin Tanović

 

05.10.2017.

26.10.2017.

09.11.2017.

08.12.2017.

29.12.2017.

 

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Petak

konsultacije

12:00-14:00h

15:30-17:30h

15:30-17:30h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

20.10.2017.

03.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

22.12.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

10.10.2017.

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:00-16:30h

13:00-16:30h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

Revizija *

Doc.dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT JAVNE UPRAVE)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

 

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Upravno pravo

Prof.dr Edin Ramić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

10.10.2017.

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:00-16:30h

13:00-16:30h

 

Ustavno pravo*

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje*

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

10.10.2017.

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:00-16:30h

13:00-16:30h

 

Promocija

Prof.dr Srećko Novaković

 

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

 

 

 

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja će se održati u ljetnom semestru