EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

05.06.2020.

Petak

13.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.30h

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

13.30h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

28.05.2020.

04.06.2020.

11.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

12h

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Organizacija preduzeća *

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Boško Nadoveza

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.30h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

10.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.30h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Slobodan Nićin

10.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

15h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.30h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

05.06.2020.

Petak

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment  informacionih sistema

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

14.00h

 

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

13.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

14.00h

 

Menadžment u trgovini

Doc. dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

05.06.2020.

Petak

13.00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovnaje

Doc. dr Stevo Stević

13.06.2020.

Subota

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

15h

 

Međunarodno poslovno finansiranje *

Prof. dr Izet Banda

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

14.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

05.06.2020.

Petak

13.00h

 

Monetarna ekonomija

Doc. dr Slobodan Nićin

10.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Vojislava Grbić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

12.30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

05.06.2020.

Petak

13.00h

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

05.06.2020.

Petak

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc. dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Interni obračun*

Doc. dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof. dr Izet Banda

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

14.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojisalava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Prof. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

02.06.2020.

Utorak

konsultacije

14.00h

 

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

 

Ekološki menadžment*

Doc. dr Miro Maksimović

13.06.2020.

Subota

12.00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Globalni turizam *

Prof. dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema

 

VII SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment informacionih Sistema

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

09.00-11.30h

 

Projektovanje informacionih sistema

 

 

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih Sistema*

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver*

Prof. dr Halid Žigić