EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

03.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

 

Sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

11.03.2017.

08.04.2017.

29.04.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-18:00h

14:00-19:00h

11:00-16:00h

10:00-14:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

10:00-13:30h

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

03.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

 

Finansijsko izvještavanje

Doc.dr Anka Bulatović

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

15.03.2015.

05.04.2017.

03.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

 

 

Organizacija preduzeća*

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:30-17:00h

13:30-17:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

11.03.2017.

25.03.2017.

01.04.2017.

22.04.2017.

18.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

09:00-13:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

03.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-19:00h

17:00-19:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Revizija

Doc.dr Anka Bulatović

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

02.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-19:00h

17:00-19:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

02.03.2017.

09.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

04.05.2017.

27.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

10:00-11:00h

 

 

Marketing prodaje

Prof.dr Srećko Novaković

28.03.2017.

06.04.2017.

25.04.2017.

16.05.2017.

30.05.2017.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

 

Korporativne finansije

Doc.dr Dušan Lukić

10.03.2017.

21.04.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-19:00h

17:00-19:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

13:20-14:05h

 

Turistička politika i razvoj

-

06.03.2017.

20.03.2017.

03.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

16:30-17:15h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-19:00h

17:00-19:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

28.03.2017.

06.04.2017.

25.04.2017.

16.05.2017.

30.05.2017.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

15.03.2015.

05.04.2017.

03.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:00-12:30h

11:00-12:30h

11:00-12:30h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-19:00h

17:00-19:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

10.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

05.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

09.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

04.03.2017.

25.03.2017.

15.04.2017.

06.05.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

03.03.2017.

31.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

17:00-19:00h

17:00-19:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

02.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

02.03.2017.

09.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

04.05.2017.

27.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

10:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Revizija *

Doc.dr Anka Bulatović

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

28.03.2017.

06.04.2017.

25.04.2017.

16.05.2017.

30.05.2017.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Promocija

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

11.03.2017.

25.03.2017.

01.04.2017.

22.04.2017.

18.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

09:00-13:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

10:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

Prof.dr Milinko Ranilović

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

03.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

28.03.2017.

06.04.2017.

25.04.2017.

16.05.2017.

30.05.2017.

Utorak

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

09:00-10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

02.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

11.03.2017.

25.03.2017.

01.04.2017.

22.04.2017.

18.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Četvrtak

09:00-13:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

10:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

06.03.2017.

20.03.2017.

03.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

17:15-18:00h

17:15-18:00h

17:15-18:00h

17:15-18:00h

17:15-18:00h

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

12:30-13:15h

 

Izborni predmeti

Ekološki menadžment*

Doc.dr Miro Maksimović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Globalni turizam*

Prof.dr Milinko Ranilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru