FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.09.2017.

Petak

13:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik - Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

Medicinska terminologija

%

15.09.2017.

Petak

14:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Dentalna anatomija

Doc.dr Ante Prlić

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

30.09.2017.

Subota

10:00h

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

07.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

16.09.2017.

Subota

10:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

08.09.2017.

Petak

14:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

13:00h

 

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

07.09.2017.

Četvrtak

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

Srijeda

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

12.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

12.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

08.09.2017.

Petak

14:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

Petak

15:30h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

Četvrtak

13:00h