EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Matematika

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

19.09.2017.

Utorak

13:00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

13:00h

09:30h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

11.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

19.09.2017.

Utorak

13:00h

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

10:00h

09:30h

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

 

Finansijsko izvještavanje

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

29.09.2017.

Petak

10:00h

 

 

Organizacija preduzeća*

-

25.09.2017.

Ponedeljak

16:30h

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

12:00h

09:30h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

09:00h

 

 

Marketing prodaje

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

 

Korporativne finansije

Doc.dr Dušan Lukić

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

 

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Revizija

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

Srijeda

11:00h

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

Srijeda

11:00h

 

Turistička politika i razvoj

-

25.09.2017.

Ponedeljak

16:30h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

29.09.2017.

Petak

10:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

16.09.2017.

Subota

13:00h

 

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

Subota

10:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

11:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment turizma i sporta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

15.09.2017.

Petak

15:30h

 

VI SEMESTAR

Osnovi turizma i sporta

Doc.dr Asim Bojić

12.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

12.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Turistička politika i razvoj

-

25.09.2017.

Ponedeljak

16:30h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Sport i zdravlje*

Prof.dr Izudin Tanović

13.09.2017.

05.10.2017.

Srijeda

Četvrtak

13:00h

12:00h

 

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

13.09.2017.

05.10.2017.

Srijeda

Četvrtak

13:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

13:00h

09:30h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

09:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

23.09.2017.

Subota

11:00h

Revizija *

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT JAVNE UPRAVE)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

23.09.2017.

Subota

11:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

18.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Upravno pravo

Prof.dr Edin Ramić

25.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

 

Izborni predmeti

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

13:00h

09:30h

 

Ustavno pravo*

Prof.dr Faruk Sinanović

18.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

Spoljnotrgovinsko poslovanje*

Doc.dr Stevo Stević

16.09.2017.

Subota

09:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

13:00h

09:30h

 

Promocija

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

28.09.2017.

17.10.2017.

Četvrtak

Utorak

13:00h

09:30h

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

Petak

15:30h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

23.09.2017.

Subota

11:00h

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

Subota

12:00h

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

22.09.2017.

Petak

14:00h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

Srijeda

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

25.09.2017.

Ponedeljak

16:30h

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

Srijeda

11:00h

 

Izborni predmeti

Ekološki menadžment*

Doc.dr Miro Maksimović

09.09.2017.

Subota

13:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

26.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Globalni turizam*

Prof.dr Milinko Ranilović

26.09.2017.

Utorak

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

11.09.2017.

Ponedeljak

14:00h

Računovodstveni informacioni sistemi

Doc.dr Anka Bulatović

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

14:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Komparativno računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić