EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Matematika

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika vježbe

*

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić, lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Međunarodna ekonomija

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

11.00h

11.00h

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Finansijsko izvještavanje

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Projektni menadžment *

Doc.dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Organizacija preduzeća *

-

14.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Menadžment ljudskih resursa *

Prof.dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Ponašanje potrošača

Doc.dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc. dr Stevo Stević

 

 

 

 

Marketing prodaje

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Korporativne finansije

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Industrijska ekologija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Turistička politika i razvoj

-

14.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment  informacionih sistema

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

V i VI SEMESTAR

III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

04.09.2020.

26.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

09.00h

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Menadžment u trgovini

Doc. dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istraživanje tržišta*

Doc. dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

 

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Opšti smjer

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovnaje

Doc. dr Stevo Stević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

09.09.2020.

23.09.2020.

Srijeda

Srijeda

17.00h

17.00h

 

Revizija *

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Međunarodno poslovno finansiranje *

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo

 

VII SEMESTAR

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

 

Korporativno upravljanje

Prof. dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Monetarna ekonomija

Doc. dr Slobodan Nićin

09.09.2020.

24.09.2020.

Srijeda

Četvrtak

17.00h

17.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem *

Doc. dr Blanka Oršolić

09.09.2020.

23.09.2020.

Srijeda

Srijeda

17.00h

17.00h

 

Elektronsko poslovanje *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Ekonomika turizma *

Doc. dr Vojislava Grbić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

IV godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo  i revizija

 

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Računovodstveni informacioni sistemi

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Komparativno računovodstvo

Prof. dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poreski sistem*

Doc. dr Blanka Oršolić

09.09.2020.

23.09.2020.

Srijeda

Srijeda

17.00h

17.00h

 

Interni obračun*

Doc. dr Vojislava Grbić

03.09.2020.

17.09.2020.