EKONOMSKI FAKULTET

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

(I godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Matematika

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Makroekonomija

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode*

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Preduzetništvo*

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

(II godina Ekonomskog fakulteta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

III SEMESTAR

 

Računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

 

Međunarodna ekonomija

Doc.dr Izet Banda

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00h

12:00h

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

 

IV SEMESTAR

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:30h

12:00-14:30h

 

 

Marketing

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

Finansijsko izvještavanje

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

16:00h

16:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Projektni menadžment*

Doc.dr Šemsudin Dervić

16.06.2017.

07.07.2017.

Petak

Petak

10:00h

10:00h

 

 

Organizacija preduzeća*

-

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

 

Menadžment ljudskih resursa*

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:30h

14:30h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta - Opšti smjer)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

08.06.2017.

29.07.2017.

Četvrtak

Subota

11:00h

13:00h

 

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Računovodstvo i revizija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VI SEMESTAR

Revizija

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

16:00h

16:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Finansijsko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Marketing i trgovina)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

 

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

VI SEMESTAR

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

Marketing prodaje

Prof.dr Srećko Novaković

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

 

Korporativne finansije

Doc.dr Dušan Lukić

12.06.2017.

08.07.2017.

Ponedeljak

Subota

15:00h

11:00h

 

 

Izborni predmeti

 

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment javne uprave)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

 

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VI SEMESTAR

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

08.06.2017.

29.07.2017.

Četvrtak

Subota

11:00h

13:00h

 

Ponašanje potrošača

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Revizija

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

16:00h

16:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Turizam i ekologija)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VI SEMESTAR

Kulturni turizam

Prof.dr Tešo Ristić

06.06.2017.

28.06.2017.

Utorak

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Industrijska ekologija

Prof.dr Tešo Ristić

06.06.2017.

28.06.2017.

Utorak

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Turistička politika i razvoj

-

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment i preduzetništvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VI SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Menadžment u trgovini

Doc.dr Šemsudin Dervić

16.06.2017.

07.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment informacionih sistema)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Marketing logistike *

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Osiguranje*

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

( III godina Ekonomskog fakulteta – Menadžment turizma i sporta)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Bankarstvo

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Poslovne finansije

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

10.06.2017.

24.06.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

VI SEMESTAR

Osnovi turizma i sporta

Doc.dr Asim Bojić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

20.06.2017.

13.07.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Turistička politika i razvoj

-

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Izborni predmeti

Istraživanje tržišta*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Sport i zdravlje*

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

Planiranje i programiranje u sportu*

Prof.dr Izudin Tanović

21.06.2017.

14.07.2017.

Srijeda

Petak

11:00h

11:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa : OPŠTI SMJER)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Specijalni bilansi

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

14:30h

14:30h

Revizija *

Doc.dr Anka Bulatović

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

16:00h

16:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT JAVNE UPRAVE)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Poreski sistem

Doc.dr Blanka Oršolić

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

14:30h

14:30h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

 

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

19.06.2017.

10.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Međunarodno poslovno finansiranje

Prof.dr Srećko Novaković

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Upravno pravo

Prof.dr Edin Ramić

23.06.2017.

07.07.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Ustavno pravo*

Prof.dr Faruk Sinanović

19.06.2017.

10.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

Spoljnotrgovinsko poslovanje*

Doc.dr Stevo Stević

24.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MARKETING I TRGOVINA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Promocija

Prof.dr Srećko Novaković

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

VIII SEMESTAR

Finansijska tržišta

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

08.06.2017.

29.07.2017.

Četvrtak

Subota

11:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Ponašanje potrošača*

Prof.dr Milinko Ranilović

27.06.2017.

11.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Marketing u turizmu*

Prof.dr Srećko Novaković

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Međunarodno poslovno finansiranje*

Prof.dr Srećko Novaković

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Javne finansije

Doc.dr Izet Banda

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

15.06.2017.

29.06.2017.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Monetarna ekonomija

Doc.dr Slobodan Nićin

08.06.2017.

29.07.2017.

Četvrtak

Subota

11:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Poreski sistem*

Doc.dr Blanka Oršolić

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

14:30h

14:30h

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Ekonomika turizma*

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa: TURIZAM I EKOLOGIJA)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Ekonomika turizma

Doc.dr Vojislava Grbić

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

 

Ekonomski aspekti životne sredine

Doc.dr Slobodan Nićin

08.06.2017.

29.07.2017.

Četvrtak

Subota

11:00h

13:00h

 

Upravljanje ekološkim rizikom

Prof.dr Tešo Ristić

06.06.2017.

28.06.2017.

Utorak

Srijeda

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Menadžment turističke destinacije

-

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:30h

16:30h

 

Turistička geografija

Prof.dr Tešo Ristić

06.06.2017.

28.06.2017.

Utorak

Srijeda

10:00h

10:00h