STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnike geodetskih mjerenja

Doc. dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Prof.dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Matematika III

vježbe

*

 

 

 

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

15.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Katastar nepokretnosti *

Doc. dr Ilija Grgić

 

 

 

 

Račun izravnanjaosnovni kurs *

Prof. dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

 

 

 

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

05.04.2019.

Petak

11.00h

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

13.04.2019.

Subota

11.30h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

05.04.2019.

Petak

11.00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

06.04.2019.

Subota

11.00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti