STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

12.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

10:00h

 

Građevinski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Tehnike geodetskih mjerenja *

Doc.dr Ilija Grgić

09.09.2017.

27.10.2017.

Subota

Petak

10:00h

13:45h

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

10:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

08.09.2017.

Petak

10:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Katastar nepokretnosti *

Doc.dr Ilija Grgić

09.09.2017.

27.10.2017.

Subota

Petak

12:00h

13:45h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

09.09.2017.

27.10.2017.

Subota

Petak

12:00h

13:45h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

08.09.2017.

Petak

10:00h

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

05.09.2017.

21.10.2017.

Utorak

Subota

16:00h

14:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

22.09.2017.

20.10.2017.

Petak

Petak

12:00h

12:00h

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

05.09.2017.

21.10.2017.

Utorak

Subota

16:00h

14:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

08.09.2017.

Petak

10:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

27.09.2017.

28.10.2017.

Srijeda

Subota

11:00h

14:00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

09.09.2017.

27.10.2017.

Subota

Petak

10:00h

13:45h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

06.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

12:00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

08.09.2017.

07.10.2017.

Petak

Subota

13:00h

14:00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

14:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti