STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

20.06.2017.

18.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Građevinski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Tehnike geodetskih mjerenja *

Doc.dr Ilija Grgić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Teorije grešaka geodetskih mjerenja *

Prof.dr Gligorije Perović

08.06.2017.

09.06.2017.

06.07.2017.

07.07.2017.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

13:00-15:00h

08:00-11:00h

13:00-15:00h

08:00-11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III  i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

Teorijska geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija I

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

06.06.2017.

07.07.2017.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Katastar nepokretnosti *

Doc.dr Ilija Grgić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Račun izravnanja-osnovni kurs *

Prof.dr Gligorije Perović

08.06.2017.

09.06.2017.

06.07.2017.

07.07.2017.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

13:00-15:00h

08:00-11:00h

13:00-15:00h

08:00-11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Satelitska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Fotogrametrija i daljinska detekcija II

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

06.06.2017.

07.07.2017.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Geodetska metrologija

Prof.dr Gligorije Perović

08.06.2017.

09.06.2017.

06.07.2017.

07.07.2017.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

13:00-15:00h

08:00-11:00h

13:00-15:00h

08:00-11:00h

 

VI SEMESTAR

Geoekologija

Doc.dr Almir Šabović

07.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Uređenje zemljišne teritorije

Prof.dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Fizička geodezija

Doc.dr Marko Šljivarić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

09.06.2017.

14.07.2017.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

07.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

07.06.2017.

28.06.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Računarska obrada slike

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

06.06.2017.

07.07.2017.

Utorak

Petak

10:00h

10:00h

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

06.06.2017.

28.06.2017.

Utorak

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Lasersko skeniranje terena i objekata

Prof.dr Gligorije Perović

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

VIII SEMESTAR

Inženjerska geodezija

Doc.dr Ilija Grgić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Pravo i pravni propisi u geodetskoj struci *

Prof.dr Brana Komljenović

07.06.2017.

28.06.2017.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

Napredne tehnike geodetskog projektovanja *

Prof.dr Gligorije Perović

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

15:00-18:00h

15:00-18:00h

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti