FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

15.04.2017.

Utorak

Subota

12:00-15:00h

13:00-16:00h

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

17.03.2017.

01.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

13.05.2017.

Petak

Subota

Petak

Petak

Subota

18:00-19:00h

15:00-16:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

Forenzička stomatologija

Prof.dr Branislav Daković

10.03.2017.

27.04.2017.

Petak

Četvrtak

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

02.06.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

07.03.2017.

20.03.2017.

10.04.2017.

11.05.2017.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

15:00-16:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-17:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Implantologija

Prof.dr Ranko Golijanin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Oralna implantologija

Prof.dr Ranko Golijanin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:00-16:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

15.04.2017.

Utorak

Subota

09:00-12:00h

10:00-13:00h

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

10.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

Petak

Petak

Petak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

10.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

Petak

Petak

Petak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

02.06.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Prof.dr Ranko Golijanin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

11.03.2017.

28.04.2017.

Subota

Subota

10:00-13:00h

09:30-12:30h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

02.06.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

02.06.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prometni traumatizam *

Prof.dr Ranko Golijanin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti