FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

01.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

16.30h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

13.06.2020.

Subota

Konsultacije

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Patologija

Doc.dr Suad Keranović

13.06.2020.

Subota

11.00-13.00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc. dr Munevera Bećarević

29.05.2020.

Petak

18.00h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc. dr Miro

Maksimović

13.06.2020.

Subota

Konsultacije

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Analiza vode

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Analiza namirnica

Prof.dr Č. Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc. dr Munevera Osmić

30.05.2020.

Subota

13.00h

 

Upravljanje otpadom

Prof. dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc. dr Munevera Bećarević

29.05.2020.

Petak

18.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Č. Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Č. Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sanitarni problemi okoliša

Doc. dr Munevera Bećarević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof. dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

30.05.2020.

Subota

13.00h