FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr J.H.H

03.05.2017.

09.05.2017.

16.05.2017.

23.05.2017.

30.05.2017.

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

07.03.2017.

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Organska hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

14.03.2017.

28.03.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

10:00-11:00h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

18.03.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

Subota

Subota

Subota

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-13:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

11.03.2017.

08.04.2017.

29.04.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-18:00h

14:00-19:00h

11:00-16:00h

10:00-14:00h

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

16.03.2017.

30.03.2017.

13.04.2017.

27.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

27.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

11:00-13:00h

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

03.03.2017.

17.03.2017.

01.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

13.05.2017.

Petak

Petak

Subota

Petak

Petak

Subota

16:00-18:30h

16:00-18:00h

12:00-15:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

15:00-18:00h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

16.03.2017.

06.04.2017.

04.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

17:00-19:00h

17:00-19:00h

17:00-19:00h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Miro Maksimović

18.03.2017.

22.04.2017.

13.05.2017.

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-14:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

18.03.2017.

25.03.2017.

22.04.2017.

06.05.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

12:00-15:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik Prof.dr Nedeljko Stanković

09.03.2017.

30.03.2017.

28.04.2017.

11.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnologija vode za piće i čuvanja namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

25.03.2017.

15.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-18:00h

14:00-18:00h

14:00-18:00h

14:00-18:00h

14:00-18:00h

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

16.03.2017.

06.04.2017.

04.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Stručna praksa II

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

16.03.2017.

06.04.2017.

04.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti