FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SANITARNI INŽENJERING

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

01.11.2017.

08.11.2017.

15.11.2017.

22.11.2017.

29.11.2017.

06.12.2017.

13.12.2017.

20.12.2017.

27.12.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

15:00-18:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

19.10.2017.

02.11.2017.

16.11.2017.

30.11.2017.

14.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:15h

10:00-13:15h

10:00-13:15h

10:00-13:15h

10:00-13:15h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.10.2017.

24.10.2017.

14.11.2017.

05.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-13:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Miro Maksimović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

19.10.2017.

16.11.2017.

23.11.2017.

07.12.2017.

14.12.2017.

21.12.2017.

28.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

13:15-16:15h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

13:15-16:15h

11:00-14:00h

11:00-14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

07.10.2017.

14.10.2017.

21.10.2017.

28.10.2017.

02.12.2017.

09.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

05.10.2017.

24.10.2017.

14.11.2017.

28.11.2017.

12.12.2017.

Četvrtak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-17:00h

13:00-17:00h

13:00-17:00h

13:00-17:00h

13:00-17:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-13:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.10.2017.

17.10.2017.

24.10.2017.

31.10.2017.

07.11.2017.

14.11.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

05.12.2017.

12.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

09:00-11:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Miro Maksimović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

05.10.2017.

20.10.2017.

04.11.2017.

18.11.2017.

01.12.2017.

09.12.2017.

23.12.2017.

Četvrtak

Petak

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

13:00-15:00h

14:00-16:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

14:00-17:00h

10:00-14:00h

10:00-13:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

12.10.2017.

19.10.2017.

26.10.2017.

09.11.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-16:00h

12:00-13:00h

16:00-18:00h

15:00-16:00h

 

Fizičko-hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

14.10.2017.

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12:00-13:00h

16:00-17:00h

14:00-15:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

13:00-14:00h

 

Tehnologija vode za piće i čuvanja namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

31.10.2017.

21.11.2017.

28.11.2017.

11.12.2017.

19.12.2017.

23.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Subota

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Ekološko-sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

05.10.2017.

13.10.2017.

20.10.2017.

27.10.2017.

03.11.2017.

10.11.2017.

17.11.2017.

24.11.2017.

01.12.2017.

08.12.2017.

15.12.2017.

22.12.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

12:00-14:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

18.10.2017.

25.10.2017.

Srijeda

Srijeda

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr Amer Čustović

14.10.2017.

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

17:00-18:00h

15:00-16:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

14:00-15:00h

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr Senka Samardžić

12.10.2017.

19.10.2017.

26.10.2017.

09.11.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

16:00-18:00h

15:00-17:00h

15:00-16:00h

16:00-17:00h

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr Amer Čustović

14.10.2017.

28.10.2017.

11.11.2017.

25.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-14:00h

18:00-19:00h

16:00-17:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

15:00-16:00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

23.10.2017.

04.11.2017.

11.11.2017.

02.12.2017.

16.12.2017.

Ponedeljak

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

16:00-18:00h

12:00-14:00h

14:00-15:00h

12:00-13:00h

 

VIII SEMESTAR

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

12.10.2017.

19.10.2017.

26.10.2017.

09.11.2017.

16.11.2017.

07.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-14:00h

13:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti