STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

 

I  i II SEMESTAR

 

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geomorfologija

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

12.00h

 

Klimatologija sa meteorologijom

Prof. dr Miro Maksimović

13.06.2020.

Subota

Konsultacije

10.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

Izborni predmeti

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Geologija*

Prof.dr Almir Šabović

30.05.2020.

Subota

11.00h

 

Grafičke metode*

N.S.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

III  i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogegorafijom

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IVI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

Hidrografija

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

Okeanografija

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

Izborni predmeti

Demografija*

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

Ekologija*

Doc. dr Miro Maksimović

13.06.2020.

Subota

Konsultacije

10.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V  i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Regionalna geografija I

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave geografije

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

Regionalna geografija II

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

Geografija Bosne I Hercegovine

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija *

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geografija naselja

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

Saobraćajna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

03.06.2020.

Srijeda

konsultacije

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija *

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Agrarna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru