STUDIJSKI PROGRAM GEOGRAFIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

 

I  i II SEMESTAR

 

I SEMESTAR

Uvod u geografiju

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Geomorfologija

Doc. dr Almir Šabović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.30h

10.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Klimatologija sa meteorologijom

Doc. dr Miro Maksimović

05.09.2020.

19.05.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Izborni predmeti

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Geologija*

Doc. dr Almir Šabović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.30h

10.30h

 

Grafičke metode*

N.S.

 

 

 

 

III  i IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Pedogeografija sa biogegorafijom

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IVI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Hidrografija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Okeanografija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Demografija*

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Ekologija*

Doc. dr Miro Maksimović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Osnovi ekonomije*

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

 

 

V  i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Geoekologija

Doc. dr Almir Šabović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.30h

10.30h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Regionalna geografija I

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave geografije

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Regionalna geografija II

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Geografija Bosne I Hercegovine

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Topografija *

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Socijalna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Statističke metode *

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Geografija Jugoistočne Evrope

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Geografija naselja

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Regionalno i prostorno planiranje

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Turistička geografija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Saobraćajna geografija

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Regionalna geomorfologija *

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Agrarna geografija *

Prof. dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Prirodni resursi i njihova zaštita *

Doc. dr Almir Šabović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.30h

10.30h