STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

04.09.2020.

18.09.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Tehnička mehanika*

Doc. dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.30h

13.30h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Prof. dr Gordana Đorđević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Saobraćaj i životna sredina*

Doc. dr Zlatko Kovačević

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

18.00h

18.00h

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Ćehajić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof. dr Esed Karić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Programiranje i dizajn web aplikacija *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h