STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Doc.dr Momčilo Kokić

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

12:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

16.09.2017.

20.10.2017.

Subota

Petak

13:00h

13:00h

 

Osnovi elektrotehnike

Prof.dr Halid Žigić

28.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Tehnička mehanika *

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

10:00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

16.09.2017.

20.10.2017.

Subota

Petak

13:00h

13:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

23.09.2017.

31.10.2017.

Subota

Utorak

10:00h

14:00h

 

Osnovi elektronike

Doc.dr Momčilo Kokić

19.09.2017.

05.10.2017.

Utorak

Četvrtak

11:00h

12:00h

 

Softverski inženjering

Doc. dr Goran Popović

09.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

11:00h

 

Izborni predmeti

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

09.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

11:00h

 

Tehnička fizika *

Doc.dr Budimir Tojagić

09.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

14:00h

11:00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

25.09.2017.

13.10.2017.

Ponedeljak

Petak

12:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

16.09.2017.

07.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

13:00h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

16.09.2017.

20.10.2017.

Subota

Petak

13:00h

13:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

13.10.2017.

Petak

Petak

11:00h

12:00h

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

16.09.2017.

20.10.2017.

Subota

Petak

13:00h

13:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

23.09.2017.

31.10.2017.

Subota

Utorak

10:00h

14:00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

08.09.2017.

Petak

10:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

16.09.2017.

20.10.2017.

Subota

Petak

13:00h

13:00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti