STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Doc.dr Momčilo Kokić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Osnovi elektrotehnike

Prof.dr Halid Žigić

16.06.2017.

27.07.2017.

Petak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Tehnička mehanika *

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Osnovi elektronike

Doc.dr Momčilo Kokić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Softverski inženjering

Doc. dr Goran Popović

17.06.2017.

22.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

17.06.2017.

22.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Tehnička fizika *

Doc.dr Budimir Tojagić

10.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc.dr Slobodan Nićin

08.06.2017.

29.07.2017.

Četvrtak

Subota

11:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

17.06.2017.

15.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

12:00h

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

17.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

23.06.2017.

07.07.2017.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

Internet tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

12:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2017.

21.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2017.

21.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

12.06.2017.

03.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2017.

21.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

06.06.2017.

07.07.2017.

Utorak

Petak

11:00h

10:00h

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

13.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

14:00h

14:00h

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

22.06.2017.

21.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti