STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I TEHNIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

09.04.2019.

Utorak

15.15h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

19.04.2019.

Petak

15.00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Tehnička mehanika*

Prof. dr Pašaga Muratović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

19.04.2019.

Petak

15.00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

27.03.2019.

Srijeda

15.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Softverski inženjering

Doc. dr Goran Popović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

20.04.2019.

Subota

11.00h

 

Tehnička fizika *

Doc. dr Budimir Tojagić

13.04.2019.

Subota

14.00h

 

Menadžment informacionih sistema *

Doc. dr Slobodan Nićin

19.04.2019.

Petak

09.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Osnovi arhitekture i građevinarstva

Prof. dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Računarske mreže

Prof.dr Velimir Dedić

19.04.2019.

Petak

15.00h

 

VI SEMESTAR

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje informacionih sistema

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

13.04.2019.

Subota

16.30h

 

Telekomunikacije *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

WEB dizajn *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave informatike i tehnike

Prof.dr Esed Karić

20.04.2019.

Subota

12.00h

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

13.04.2019.

Subota

13.00h

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof.dr Velimir Dedić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kancelarijsko poslovanje *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

 

Aplikativni softver *

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti