PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Biljana Dimitrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Forenzička patologija

*

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

04.06.2020.

05.06.2020.

Četvrtak

Petak

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Marković Miloš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.00-12.00h

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

30.05.2020.

Subota

konsultacije

12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Marković Miloš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

01.06.2020.

02.06.2020.

08.06.2020.

09.06.2020.

15.06.2020.

16.06.2020.

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Ponedeljak

Utorak

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc. dr Biljana Dimitrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzična analiza dokumenata

Doc. dr Biljana Dimitrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

01.06.2020.

 

Ponedeljak

Konsultacije

16.30h

 

Forenzička balistika

Prof. dr Miloš Marković

06.06.2020.

Subota

konsultacije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Marković Miloš

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru