PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

14.03.2017.

28.03.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

23.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije *

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

13:00-14:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

 

Forenzička genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

10.05.2017.

17.05.2017.

24.05.2017.

31.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

09.03.2017.

16.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

12.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Petak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

15:00-16:00h

14:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

16.03.2017.

31.03.2017.

28.04.2017.

19.05.2017.

Četvrtak

Petak

Petak

Petak

15:00-16:00h

13:00-14:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

-*-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Edin Ramić

14.04.2017.

05.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

15:00-16:30h

15:00-16:30h

15:00-16:30h

 

Forenzičko računovodstvo

Doc.dr Anka Bulatović

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

DNK analiza

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.05.2017.

17.05.2017.

24.05.2017.

31.05.2017.

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

17:00-18:00h

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

14.03.2017.

28.03.2017.

11.04.2017.

09.05.2017.

23.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

23.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

14:00-15:00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Prof.dr Nedeljko Stanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

07.03.2017.

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

22.03.2017.

12.04.2017.

17.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička antropologija *

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.05.2017.

17.05.2017.

24.05.2017.

31.05.2017.

Četvrtak

Srijeda

Srijeda

Srijeda

12:00-14:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

17:00-18:00h

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Ivana Sinanović

22.03.2017.

12.04.2017.

17.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti