V i VI SEMESTAR

(III godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Politička antropologija

Prof.dr Zoran M. Milošević

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Političke partije

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

Subota

10:00h

 

Osnovi teorije spoljne politike

Prof.dr Dragan Tančić

30.09.2017.

Subota

10:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

13.10.2017.

Petak

Petak

11:00h

12:00h

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Uvod u socijalnu politiku

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija porodice*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Radno pravo*

*

18.09.2017.

26.10.2017.

02.11.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

16:00h

16:00h

 

E-uprava*

Prof. dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.12.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

23.09.2017.

13.10.2017.

Subota

Petak

10:00h

16:30h

Socijalni rad sa djecom i porodicom

 

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Mentalno zdravlje*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Upravno pravo*

Prof. dr Edin Ramić

25.09.2017.

19.12.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

14:00h

14:00h