PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof. dr Ranka Kubiček

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Forenzička patologija

*

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc. dr Dario Galić

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H. Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Kriminalistika

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija *

Prof. dr Marković Miloš

 

 

 

 

Kriminologija *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička psihologija *

Prof. dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Sudska toksikologija

Prof. dr Mustafa Burgić

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Prof. dr Marković Miloš

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

 

Forenzičko računovodstvo

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof. dr Ranka Kubiček

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

 

Toksikologija hrane *

Prof. dr Mustafa Burgić

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

01.09.2020.

28.09.2020.

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzična analiza dokumenata

Doc. dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

Forenzička balistika

Prof. dr Marković Miloš

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzična obrada tragova na mjestu zločina*

Prof. dr Marković Miloš

 

 

 

 

Forenzična antropologija*

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Forenzična i odštetna odgovornost *

Prof. dr Brana Komljenović

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h