PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.04.2019.

Ponedeljak

15.00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

18.04.2019.

Četvrtak

16.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

15.04.2019.

Ponedeljak

10.00h

 

Osnovi forenzičke biologije *

Prof. dr Jasminka H.Halilović

16.04.2019.

Utorak

17.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc. dr Albina Abidović

08.04.2019.

Ponedeljak

16.00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof. dr Jasminka H.Halilović

16.04.2019.

Utorak

17.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Dubravko Derk

06.04.2019.

Subota

14.00h

 

Kriminologija *

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

20.04.2019.

Subota

09.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Dubravko Derk

06.04.2019.

Subota

14.00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc. dr Albina Abidović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr Anka Bulatović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Biljana Dimitrić

18.04.2019.

Četvrtak

16.00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

16.04.2019.

Utorak

09.00h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Biljana Dimitrić

18.04.2019.

Četvrtak

16.00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Dubravko Derk

06.04.2019.

Subota

14.00h

 

Forenzička antropologija *

Prof. dr Jasminka H.Halilović

16.04.2019.

Utorak

17.00h

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Prof. dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti