PRAVNI FAKULTET- STUDIJSKI PROGRAM FORENZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

03.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička patologija

Doc.dr Mufid Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi fizike u forenzici *

Doc.dr Dario Galić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Osnovi forenzičke biologije *

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

03.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00h

14:00h

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kriminalistika

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Kriminalistička identifikacija *

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

Kriminologija *

Akademik

Prof. dr Nedeljko Stanković

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom *

Prof.dr Nikola Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

06.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

15:00h

15:00h

 

Upravljanje s kriminalističkim istragama

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Prof.dr Mirko Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzičko računovodstvo

Doc.dr Anka Bulatović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička fizička hemija *

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija hrane *

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa *

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

13.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Postupanje forenzičara u krivičnom postupku

Akdaemik

Prof.dr Nedeljko Stanković

06.04.2017.

27.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

14:00h

14:00h

 

Forenzička analiza dokumenata

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

VIII SEMESTAR

Medicinska biohemija

Doc.dr Kadrija Hasanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička balistika

Doc.dr Ivana Sinanović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina *

Doc.dr Ivana Sinanović

12.04.2017.

Srijeda

16:00h

 

Forenzička antropologija *

Doc.dr Amela Begić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Doc.dr Ivana Sinanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti