OBLAST RAZREDNE NASTAVE , RAZREDNE NASTAVE SA ENGLESKIM JEZIKOM, RAZREDNE NASTAVE SA DEFEKTOLOGIJOM I RAZREDNE NASTAVE SA LIKOVNOM KULTUROM

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

konsultacije

10.00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

Osnovi defektologije

Prof. dr Šaćira Mešalić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

15.00h

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

Engleski jezik I – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

Osnovi defektologije – predmet slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Sociologija – predmet je izborni samo za studente Razredne nastave sa defektologijom

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

04.06.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

01.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Engleski jezik II – predmet polažu samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA OPŠTI SMJER)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

04.06.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

30.05.2020.

Subota

konsultacije

10.00h

 

Školsko pravo i administracija *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00-12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA ENGLESKIM JEZIKOM ZA OSNOVNE ŠKOLE)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika nastave engleskog jezika

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

Ponedeljak

12.00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tvorba riječi u engleskom jeziku *

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

Ponedeljak

12.00h

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

30.05.2020.

Subota

konsultacije

10.00h

 

Igre u nastavi engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

(treća godina studijskog programa : RAZREDNA NASTAVA SA DEFEKTOLOGIJOM)

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof. dr Refik Ćatić

04.06.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Metodika rada sa učenicima blago ometenim u razvoju

Prof. dr Šaćira Mešalić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Scenska umjetnost*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju*

Doc. dr Kojo Simić

30.05.2020.

Subota

konsultacije

10.00h

 

Inkluzija u obrazovanju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc. dr Kojo Simić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave matematike

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

08.06.2020.

Ponedeljak

14.00-17.00h

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

Metodička praksa

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

Metodički pristup u radu  s djecom s posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

10.00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

-

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodički pristup u radu s djecom s posebnim potrebama – ispit slušaju samo studenti studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa engleskim jezikom za osnovne škole

 

Istorija engleskog jezika *

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika engleskog jezika u ranoj školskoj dobi *

Doc. dr Valentina Budinčić

08.06.2020.

Ponedeljak

12.00h

 

Metodika dopunske i dodatne nastave *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Izborni predmeti za studente studijskog programa Razredna nastava sa defektologijom

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

10.00h

 

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća *

N.S.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kreativne radionice *

N.S.

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

RAZREDNA NASTAVA SA LIKOVNOM KULTUROM

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave prirode i društva

Doc. dr Kojo Simić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave matematike

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave muzičke kulture

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

08.06.2020.

Ponedeljak

14.00-17.00h

 

Opšta estetika

N.S.

 

 

 

 

Metodička praksa

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija i grupni rad u nastavi *

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

10.00h

 

Vajanje *

N.S.

 

 

 

 

Kolažne tehnike u slikarstvu *

N.S.