FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

16.11.2017.

Četvrtak

14:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

11.11.2017.

Subota

14:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

14.11.2017.

Utorak

11:00h

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

17.11.2017.

Petak

12:00h

 

Uvod u zdravstvenu njegu

Prof. dr Azijada Beganlić

11.11.2017.

Subota

12:00h

 

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.11.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

14.11.2017.

Utorak

11:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

 

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

10.11.2017.

Petak

15:00h

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

09.11.2017.

Četvrtak

14:00h

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof. dr Amer Čustović

11.11.2017.

Subota

14:00h

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

Prof. dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

11.11.2017.

Subota

12:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

 

 

 

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

 

 

 

 

Psihijatrijska njega

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Oftamologija i pridružena njega

Doc.dr Zoran Petrović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Osnovi transfuziologije

Doc. dr Sunita Ćustendil

22.11.2017.

Srijeda

16:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc. dr Sunita Ćustendil

 

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

18.11.2017.

Subota

15:00h

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti