FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – SESTRINSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

10:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr J.H.H

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u zdravstvenu njegu

-*-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr M.A.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

22.03.2017.

04.04.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Interna medicina

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Njega internističkih i zaraznih bolesnika

Prof.dr S.A.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstvena njega u pedijatriji i ginekologiji

-*-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

15.04.2017.

28.04.2017.

Subota

Petak

10:00h

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

-*-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Prof.dr Mirko Kulić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

05.04.2017.

21.04.2017.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Psihijatrijska njega

Prof.dr Nikola Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Oftamologija i pridružena njega

Doc.dr Zoran Petrović

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00h

13:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Osnovi transfuziologije

Doc.dr Munevera Bećarević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Doc.dr Munevera Bećarević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.04.2017.

28.04.2017.

Četvrtak

Petak

17:00h

17:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Osnove hirurškog instrumentiranja

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2017.

Srijeda

11:00h

 

Dermatovenerologija i pridružena njega

Prof.dr Mithat Tabaković

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Njega u kardiologiji i neurologiji

Doc.dr Mirza Moranjkic

11.04.2017.

28.04.2017.

Utorak

Petak

13:00h

13:00h

 

Njega starijih osoba

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2017.

Srijeda

11:00h

 

VIII SEMESTAR

Intenzivna njega

-*-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

ORL i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

06.04.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

15.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti