FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

23.06.2017.

13.07.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

06.06.2017.

26.07.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

30.06.2017.

28.07.2017.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

06.06.2017.

26.07.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

19.06.2017.

15.07.2017.

Ponedeljak

Subota

10:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.06.2017.

22.07.2017.

Petak

Subota

10:00h

10:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

15.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

10.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

23.06.2017.

13.07.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

13.06.2017.

28.06.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

22.06.2017.

13.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

11:00-14:00h

11:00-14:00h

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

06.06.2017.

26.07.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

12.06.2017.

17.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

10:00h

10:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

10.06.2017.

01.07.2017.

Subota

Subota

11:30h

11:30h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.06.2017.

06.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

06.06.2017.

26.07.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

12.06.2017.

18.07.2017.

Ponedeljak

Utorak

17:00h

17:00h

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

13.06.2017.

18.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

16.06.2017.

03.07.2017.

Petak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

12.06.2017.

17.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

16.06.2017.

03.07.2017.

Petak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

23.06.2017.

13.07.2017.

Petak

Četvrtak

15:00h

15:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

28.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

16:30h

16:30h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

21.06.2017.

12.07.2017.

Srijeda

Srijeda

13:00h

13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

07.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

16:00h

16:00h

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

06.06.2017.

26.07.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

12.06.2017.

17.07.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

06.06.2017.

26.07.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

06.06.2017.

26.07.2017.

Utorak

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

12:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

16.06.2017.

08.07.2017.

Petak

Subota

16:00h

16:00h