FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

26.09.2017.

Utorak

14:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

19.09.2017.

Utorak

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

25.09.2017.

Ponedeljak

12:00h

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

26.09.2017.

Utorak

14:00h

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

07.09.2017.

Četvrtak

10:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

07.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

08.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

14:00h

13:00h

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

19.09.2017.

Utorak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

14.09.2017.

Četvrtak

11:00h

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

26.09.2017.

Utorak

14:00h

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

30.09.2017.

Subota

10:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

Petak

15:30h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

26.09.2017.

Utorak

14:00h

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

12.09.2017.

Utorak

13:00h

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

12.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

08.09.2017.

Petak

11:00h

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

30.09.2017.

Subota

10:00h

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

08.09.2017.

Petak

11:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

27.09.2017.

Srijeda

16:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

07.09.2017.

Četvrtak

13:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

05.09.2017.

Utorak

16:00h

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

26.09.2017.

Utorak

14:00h

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

30.09.2017.

Subota

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

26.09.2017.

Utorak

14:00h

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

26.09.2017.

Utorak

14:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

05.09.2017.

Utorak

12:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

16.09.2017.

Subota

13:00h