FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

16.11.2017.

Četvrtak

14:00h

 

Zaštita i unapređenje zdravlja u radiologiji

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik I - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka Hadžihalilović

14.11.2017.

Utorak

11:00h

 

Radiološka propedeutika

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Doc.dr Zlatko Ercegović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

09.11.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Zaštita od zračenja

Doc.dr Zoran Petrović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

 

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Radiografske tehnike skeleta

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Dozimetrija u radioterapiji

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

11.11.2017.

Subota

12:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

 

 

 

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Tehnike UZV i CT

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

Tehnike MR, PET i CT

Doc.dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

 

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof.dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacije radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Multiplanarni prikaz strukture glave i trbuha

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić