RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

B/H/S

jezici

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

13.06.2020.

Subota

10.00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Higijena*

Prof. dr Mithat Tabaković

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

15.00h

 

Opšta lingvistika*

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

04.06.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

01.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

Filmska I TV kultura *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc. dr Kojo Simić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Književnost za djecu

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika B/H/S jezika i književnosti

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof. dr Izudin Tanović

08.06.2020.

Ponedeljak

14.00-17.00h

 

Predškolska pedagogija

Doc. dr Perica Ivanek

12.06.2020.

Petak

Konsultacije

16.00-18.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc. dr Kojo Simić

30.05.2020.

Subota

konsultacije

10.00h

 

Kineziologija *

Prof. dr Branimir Mikić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc. dr Suzana Kusovac Sladoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika razvoja govora

Prof. dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

N.S.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

08.06.2020.

Ponedeljak

konsultacije

12.00h

 

Metodička praksa

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

10.06.2020.

Srijeda

Konsultacije

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Razvojna psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

04.06.2020.

Četvrtak

13.00h

 

Scenska umjetnost *

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc. dr Kojo Simić

30.05.2020.

Subota

konsultacije

10.00h