RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

11.03.2017.

25.03.2017.

15.04.2017.

29.04.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

17.03.2017.

31.03.2017.

21.04.2017.

03.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Srijeda

Petak

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Higijena *

Prof. dr Mithat Tabaković

07.03.2017.

11.04.2017.

25.04.2017.

16.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Opšta lingvistika *

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof.dr Drago Tešanović

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

10.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Porodična pedagogija *

Prof.dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

15.03.2017.

22.03.2017.

29.03.2017.

05.04.2017.

12.04.2017.

26.04.2017.

03.05.2017.

10.05.2017.

17.05.2017.

22.05.2017.

31.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Srijeda

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

06.03.2017.

20.03.2017.

10.04.2017.

24.04.2017.

12.05.2017.

26.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Petak

Petak

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

01.03.2017.

07.03.2017.

14.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

11.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

29.05.2017.

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Ponedeljak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Izborni predmeti

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof.dr Refik Ćatić

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

05.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

14:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc.dr Kojo Simić

03.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

 

Predškolska pedagogija *

Prof.dr Husejn Musić

11.03.2017.

25.03.2017.

15.04.2017.

29.04.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika razvoja govora

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof.dr Drago Tešanović

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

15:00-17:00h

 

Metodička praksa

Prof.dr Drago Tešanović

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

 

Izborni predmeti

Razvojna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

05.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Scenska umjetnost *

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

03.03.2017.

17.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti