TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika I

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geodezija

Prof. dr Gligorije Perović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

Matematika II vježbe

Mirsad Trumić

09.06.2020.

Utorak

14.00h

 

Tehnička mehanika

Doc.dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Građevinski materijali

Prof. dr Lenart Đerđ

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Gradnja objekata *

Doc. dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc. dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Otpornost materijala

Doc. dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Tehnologija betona

Doc. dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

Zgradarstvo

Prof. dr Nusret Mujagić

02.06.2020.

Utorak

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Instalacije *

Prof. dr Ivan Hegediš

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

Zgradarstvo – slušaju  samo studenti studijskog programa Hidrotehnike

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Teorija betonskih konstrukcija

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Zgradarstvo

Prof. dr Nusret Mujagić

02.06.2020.

Utorak

13.00h

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof. dr Lenart Đerđ

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

12.30h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Teorija ploča i ljuski *

Prof. dr Slobodan Manojlović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.30h

 

Menadžment građevinskih preduzeća*

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehnička fizika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

HIDROTEHNIKA

 

V SEMESTAR

Hidrologija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Hidraulika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Vodoprivredni sistemi

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Hidraulika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.30h

 

Komunalna hidrotehnika I

Prof. dr Slobodan Manojlović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.30h

 

Osnovi fundiranja

Doc. dr Budimir Tojagić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

14.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Drenažni sistemi *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Hidrotehničke građevine *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Doc. dr Goran Pejičić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 (IV godina – studijski program građevinarstvo)

 

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija II

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof. dr Nusret Mujagić

02.06.2020.

Utorak

13.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment tehnologija građenja*

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof. dr Lenart Đerđ

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Održavanje objekata*

Prof. dr Goran Pejičić

30.05.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Navodnjavanje

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Kartografija

Prof. dr Tešo Ristić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof. dr Slobodan Manojlović

05.06.2020.

Petak

konsultacije

11.30h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigć

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Građansko pravo *

Prof. dr Brana Komljenović

Predavanja su održana u zimskom semestru