TEHNIČKI FAKULTET OBLAST GRAĐEVINARSTVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 (Građevinarstvo,konstrukcije, putevi aerodromi i željeznice,hidrotehnike)

I SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika I

...

10.10.2017.

24.10.2017.

07.11.2017.

21.11.2017.

05.12.2017.

19.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Geodezija

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

14:00-15:30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

...

 

 

 

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Građevinarski materijali

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekološkog inženjerstva *

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Gradnja objekata *

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Menadžment građevinskih preduzeća *

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Matematika III

...

17.10.2017.

31.10.2017.

14.11.2017.

28.11.2017.

12.12.2017.

26.12.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Nacrtna geometrija

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

15:30-17:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Mehanika tla

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Otpornost materijala

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Zgradarstvo

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Izborni predmeti

Instalacije *

Prof.dr Ivan Hegediš

 

 

 

 

Građansko  pravo *

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

 

Osnovi hidrotehnike *

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

(samo za studente hidrotehnike)

 

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

V i VI SEMESTAR

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija – polažu samo studenti studijskog programa Konstrukcije

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Statika konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Drvene i zidane konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Tehnička fizika

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Tehnologija betona

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija I

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Osnovi fundiranja

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Izborni predmeti

Teorija betonskih konstrukcija *

Doc. dr Goran Pejičić

 

 

 

 

Teorija ploča i ljuski *

Doc.dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina – studijski program građevinarstvo)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Projektovanje i  građenje betonskih konstrukcija II

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Stabilnost konstrukcija

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Urbano uređenje prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

(IV godina – studijski program konstrukcije)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metoda konačnih elemenata *

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Matrična analiza konstrukcija

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Prethodno napregnuti beton

Prof.dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Teorija ploča i ljuski

Doc.dr Slobodan Manojlović

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Menadžment tehnologija građenja *

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Održavanje objekata *

Prof.dr Pašaga Muratović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

 

 

(IV godina – studijski program hidrotehnika)

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Regulacija rijeka

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Kartografija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Komunalna hidrotehnika II

Prof.dr Živorad Milošević

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

19.10.2017.

02.11.2017.

23.11.2017.

30.11.2017.

21.12.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

Geoekologija *

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Građansko pravo *

Prof.dr Brana Komljenović