TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

*Izborni predmeti

 

I i II SEMESTAR

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

I SEMESTAR

Matematika

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

Matematika

vježbe

*

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof. dr Mile Milekić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2020.

18.09.2020.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

III i IV SEMESTAR

 

 

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.

19.09.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

16.00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

09.00h

09.00h

IZBORNI PREDMETI

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.

19.09.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

16.00h

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.

19.09.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

16.00h

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.

19.09.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

16.00h

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.

19.09.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

16.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Osnovi mehanizacije pretovara *

Doc. dr Zlatko Kovačević

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Prof. dr Zijad Jagodić

02.09.2020.

19.09.2020.

Srijeda

Subota

13.30h

13.30h

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

09.00h

09.00h

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

Saobraćaj i životna sredina *

Doc. dr Zlatko Kovačević

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

09.00h

09.00h

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.

19.09.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

16.00h

Terminali u drumskom saobraćaju

Prof. dr Zijad Jagodić

02.09.2020.

19.09.2020.

Srijeda

Subota

13.30h

13.30h

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

03.09.2020.

19.09.2020.

Četvrtak

Subota

16.00h

16.00h

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

 

 (IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

09.00h

09.00h

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Zijad Jagodić

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

 

 

 (IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

 

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

09.00h

09.00h

Strategijski menadžment

Prof. dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mile Milekić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

09.00h

09.00h

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

09.09.2020.

26.09.2020.

Srijeda

Subota

11.00h

11.00h

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h