FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik - Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

30.04.2019.

07.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-15.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

14.00-17.00h

12.00-15.00h

12.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Rudika Gmajnić

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

03.05.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Medicinska biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

16.03.2019.

30.03.2019.

13.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

01.04.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

15.04.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Ponedeljak

Subota

Subota

Ponedeljak

Subota

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

 

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

12.03.2019.

26.03.2019.

09.04.2019.

23.04.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

05.03.2019.

19.03.2019.

02.04.2019.

16.04.2019.

30.04.2019.

07.05.2019.

14.05.2019.

21.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-14.00h

11.00-13.00h

11.00-13.00h

11.00-15.00h

11.00-13.00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

03.05.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

16.03.2019.

23.03.2019.

30.03.2019.

06.04.2019.

13.04.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

11.05.2019.

18.05.2019.

25.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

18.04.2019.

Četvrtak

12.00-14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija I psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

08.04.2019.

15.04.2019.

22.04.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-15.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

09.03.2019.

23.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

08.05.2019.

18.05.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Srijeda

Subota

10.00-11.00h

10.00-11.00h

09.00-11.00h

10.00-11.00h

17.00-18.00h

10.00-11.00h

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

04.03.2019.

05.03.2019.

21.03.2019.

08.04.2019.

15.04.2019.

20.05.2019.

Ponedeljak

Utorak

Četvrtak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija i zdravstvenih ustanova*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi*

Prof.dr Adi Rifatbegović

06.03.2019.

20.03.2019.

03.04.2019.

17.04.2019.

08.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

16.00-18.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

14.03.2019.

28.03.2019.

11.04.2019.

25.04.2019.

16.05.2019.

30.05.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Oralna implantologija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Dobrila Regoje

26.03.2019.

02.04.2019.

09.04.2019.

16.04.2019.

23.04.2019.

07.05.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.30h

15.30-17.00h

14.00-15.30h

15.30-17.00h

14.00-15.30h

15.30-17.00h

14.00-15.30h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Prof. dr Adi Rifatbegović

06.03.2019.

20.03.2019.

03.04.2019.

17.04.2019.

08.05.2019.

15.05.2019.

22.05.2019.

29.05.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-18:00h

14.00-18:00h

14.00-16:00h

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Doc.dr Nenad Tanasković

19.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

26.03.2019.

02.04.2019.

09.04.2019.

16.04.2019.

23.04.2019.

07.05.2019.

14.05.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.30-17.00h

14.00-15.30h

15.30-17.00h

14.00-15.30h

15.30-17.00h

14.00-15.30h

15.30-17.00h

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

12.04.2019.

20.04.2019.

03.05.2019.

18.05.2019.

Petak

Subota

Petak

Subota

13.00-16.00h

14.00-18.00h

12.00-16.00h

14.00-19.00h

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Doc. dr Amer Čustović

16.03.2019.

06.04.2019.

20.04.2019.

27.04.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

11.30-13.00h

11.30-13.00h

11.30-13.00h

11.30-13.00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr  Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mobilna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof.dr Branislav Daković

05.04.2019.

06.04.2019.

11.05.2019.

Petak

Subota

Subota

11.00-13.00h

13.00-15.00h

11.00-12.00h

 

Urgentna stanja u stomatologiji

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

03.05.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Ortodonska hirurška terapija malokluzija

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Fiksna protetika

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Pretklinika I laboratorijska protetika

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

14.00-17.00h

 

Izborni predmeti

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicine *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Okluzije *

Doc.dr Omer Pinjić

15.03.2019.

29.03.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

10.05.2019.

24.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

14.00-18.00h

 

Prometni traumatizam *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.03.2019.

22.03.2019.

29.03.2019.

05.04.2019.

12.04.2019.

26.04.2019.

03.05.2019.

10.05.2019.

17.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

konsultacije

13.00-14.00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

XI SEMESTAR

Bol u stomatologiji

 

 

 

 

Anesteziologija i reanimatologija

 

 

 

 

 

Forenzička stomatologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinička praksa

 

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinička praksa II