FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Medicinska terminologija

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

 

Dentalna anatomija

Prof. dr Nenad Tanasković

09.06.2020.

Utorak

14.00h

 

Biohemija

Doc. dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

01.06.2020.

 

Ponedeljak

Konsultacije

16.30h

 

Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Cervikofacijalna patologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc. dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Oralna medicina i oralna patologija

Prof. dr Nenad Tanasković

09.06.2020.

Utorak

14.00h

 

Interna medicina

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof. dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Prof. dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dentalna radiologija

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Imunologija

Doc. dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Č. Č.

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Otorinolaringologija

Doc. dr Suad Keranović

13.06.2020.

Subota

11.00-13.00h

 

Gnatologija

Doc. dr Omer Pinjić

05.06.2020.

06.06.2020.

Petak

Subota

17.30-19.00h

09.00-12.00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc. dr Zoran Petrović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija I

Doc. dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Pretklinika i laboratorijska protetika

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof. dr Nenad Tanasković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Oralna hirurgija II

Doc. dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

 

 

 

 

Oralna implantologija

Prof. dr Nenad Tanasković

09.06.2020.

Utorak

16.00h

 

Endodoncija

Doc. dr Dobrila Regoje

02.06.2020.

04.06.2020.

09.06.2020.

Utorak

Četvrtak

Utorak

16.00-17.30h

14.00-15.30h

14.00-15.30h

 

Stomatološki materijali

Doc. dr Miljan Bajić

09.06.2020.

Utorak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Gerontostomatologija *

Doc. dr Omer Pinjić

05.06.2020.

06.06.2020.

Petak

Subota

13.00-14.30h

09.00-12.00h

 

Prevencija I kontrola infekcija *

Prof. dr Igor Dragičević

 

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Restauracijska stomatologija

Vježbe

Doc. dr Edin Kaletović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Parodontologija

Prof. dr Miljan Bajić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Parodontologija

Vježbe

Tijana Kašanski

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dječija i preventivna stomatologija

Vježbe

Dr. stomatologije Mirela Redžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

X SEMESTAR

Sudska medicina

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

Praktične vježbe

JU Dom zdravlja Brčko

 

 

 

 

Ortodoncija

Doc. dr Omer Pinjić

05.06.2020.

06.06.2020.

Petak

Subota

14.30-16.00h

09.00-12.00h

 

Mobilna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

05.06.2020.

06.06.2020.

Petak

Subota

16.00-17.30h

09.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Poslovno upravljanje u dentalnoj medicini *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

Okluzije *

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prometni traumatizam *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

Estetska stomatologija

Doc. dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fiksna protetika

Doc. dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Forenzička stomatologija

Doc.dr Branislav Daković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Klinička praksa

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički stažoralna hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički stažrestauracijska hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički stažprotetika

 

 

 

 

 

Klinički stažendodoncija

 

 

 

 

 

Klinički stažortodoncija