FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – STOMATOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik - Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Medicinska terminologija

%

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr J.H.H

03.05.2017.

09.05.2017.

16.05.2017.

23.05.2017.

30.05.2017.

Srijeda

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

12:00-17:00h

 

Dentalna anatomija

Doc.dr Ante Prlić

29.03.2017.

26.04.2017.

Srijeda

Srijeda

09:00-12:00h

09:00-12:00h

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

07.03.2017.

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Histologija i embriologija

Prof.dr Branimir Marjanović

20.04.2017.

27.04.2017.

08.05.2017.

10.05.2017.

12.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Srijeda

Petak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

13:00-17:00h

15:00-17:00h

12:00-17:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

11.03.2017.

08.04.2017.

29.04.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-18:00h

14:00-19:00h

11:00-16:00h

10:00-14:00h

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Medicinska etika *

Doc.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Cervikofacijalna patologija

Doc.dr Zlatko Ercegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

16.03.2017.

30.03.2017.

13.04.2017.

27.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

27.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

11:00-13:00h

 

Uvod u dentalnu medicinu

Doc.dr Mufid Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

11:00-13:00h

 

Oralna medicina i oralna patologija

Doc.dr Mufid Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

18.03.2017.

25.03.2017.

22.04.2017.

06.05.2017.

20.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

12:00-15:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik Prof.dr Nedeljko Stanković

09.03.2017.

30.03.2017.

28.04.2017.

11.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

15:00-16:00h

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Dermatovenerologija

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom

Doc.dr Zlatko Ercegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Dentalna radiologija i fotografija

Prof.dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi imunologije

Doc.dr Munevera Osmić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Psihostomatologija

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

15.04.2017.

Utorak

Subota

12:00-15:00h

13:00-16:00h

 

Otorinolaringologija

Doc.dr Suad Keranović

17.03.2017.

01.04.2017.

21.04.2017.

05.05.2017.

13.05.2017.

Petak

Subota

Petak

Petak

Subota

18:00-19:00h

15:00-16:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

 

Gnatologija

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

02.06.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

11:00-12:00h

 

Ginekologija i porodništvo

Doc.dr Zoran Petrović

07.03.2017.

20.03.2017.

10.04.2017.

11.05.2017.

Utorak

Ponedeljak

Ponedeljak

Četvrtak

15:00-16:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-17:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Doc.dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Oralna hirurgija

Doc.dr Dobrila Regoje

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ortodoncija

Doc.dr Omer Pinjić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Maksilofacijalna hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Oralna implantologija

Prof.dr Ranko Golijanin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Estetika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15:00-16:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

 

Pacijenti rizika u stomatologiji

Doc.dr Mufid Burgić

07.03.2017.

21.03.2017.

28.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

09.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Hemostaza u stomatološkoj praksi

Prof.dr Ranko Golijanin

21.03.2017.

15.04.2017.

Utorak

Subota

09:00-12:00h

10:00-13:00h

 

Endodoncija

Doc.dr Dobrila Regoje

10.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

Petak

Petak

Petak

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

 

Stomatološki materijali

Doc.dr Dobrila Regoje

10.03.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

Petak

Petak

Petak

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

 

Izborni predmeti

Gerontostomatologija *

Doc.dr Omer Pinjić

18.03.2017.

01.04.2017.

15.04.2017.

13.05.2017.

02.06.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Prevencija i kontrola infekcija *

Prof.dr Ranko Golijanin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti