FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

01.09.2020.

15.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

 

Okupaciona terapija

Prof. dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Biomehanika

Prof. dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Kineziologija

Prof. dr Branimir Mikić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Kinezimetrija

Prof. dr Izudin Tanović

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

10.00h

10.00h

 

Patologija

Doc. dr Suad Keranović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Protetika i ortotika

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Fizioterapija u neurologiji

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Manuelna masaža

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Fizioterapija u ginekologiji

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicine i onkologiji

Prof. dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Stručna praksa III

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Neurologija i pridružena njega

Prof. dr Branimir Marjanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h