FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

 

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

13.09.2017.

19.10.2017.

Srijeda

Četvrtak

10:00h

14:30h

 

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilnaković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr J.H.H

25.09.2017.

05.10.2017.

Ponedeljak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

12.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

10:00h

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

12.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

12:00h

10:00h

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

09.09.2017.

28.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

15:00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.09.2017.

06.10.2017.

Četvrtak

Petak

11:00h

12:00h

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

07.09.2017.

19.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

13.09.2017.

05.10.2017.

Srijeda

Četvrtak

13:00h

12:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

08.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

14:00h

13:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II -Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

19.09.2017.

10.10.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

14.09.2017.

10.10.2017.

Četvrtak

Utorak

11:00h

13:00h

 

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

Doc.dr Zoran Petrović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

15:30h

12:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

09.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik

prof. dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Sanda Pribić

07.09.2017.

19.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

11:00h

 

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Fizioterapija kod poremećaja muskulature i u neurologiji

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Manuelna masaža

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Fizioterapiji u gerijatriji

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Zdravstvena njega žena i fizioterapija u ginekologiji

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Ergonomija i medicina rada

Doc.dr Zoran Petrović

13.09.2017.

11.10.2017.

Srijeda

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

09.09.2017.

19.10.2017.

Subota

Četvrtak

11:00h

14:00h

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

15.09.2017.

05.10.2017.

Petak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

27.09.2017.

18.10.2017.

Srijeda

Srijeda

16:00h

15:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

07.09.2017.

19.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Fizioterapija u palijativnoj medicini

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Stručna praksa III

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Branimir Marjanović

30.09.2017.

05.10.2017.

Subota

Četvrtak

10:00h

12:00h

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Vera Ilanković

16.09.2017.

14.10.2017.

Subota

Subota

10:00h

12:00h

 

Sportski turizam i wellness

Akademik

Prof.dr Nedeljko Stanković

07.09.2017.

12.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Osnovi biomedicine*

Doc.dr Senka Samardžić

05.09.2017.

12.10.2017.

Utorak

Četvrtak

12:00h

14:00h

 

Epidemiološke metode u medicini *

Doc.dr Munevera Osmić

16.09.2017.

21.10.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti