RASPORED NASTAVE-STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ PREDŠKOLSKIH USTANOVA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

B/H/S jezici

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Matematika

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

11.01.2018.

12.02.2017.

Četvrtak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

10:00h

10:00h

 

II SEMESTAR

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Vokalno-instrumentalna nastava

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

19.01.2018.

09.02.2018.

Petak

Petak

13:00h

13:00h

 

Higijena *

Prof.dr Mithat Tabaković

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta lingvistika *

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Didaktika

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

12.01.2018.

12.02.2017.

Petak

Ponedeljak

16:30h

17:00h

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

10.01.2018.

07.02.2018.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IV SEMESTAR

Književnost

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Filmska i TV kultura *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

18.01.2018.

08.02.2018.

Četvrtak

Četvrtak

11:00h

11:00h

 

Pedagoška informatika *

Prof.dr Esed Karić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Priroda i društvo

Doc.dr Kojo Simić

15.01.2018.

12.02.2018.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Književnost za djecu

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova

...

23.01.2018.

13.02.2018.

Utorak

Utorak

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

VI SEMESTAR

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

Prof.dr Šaćira Mešalić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodika nastave fizičke kulture

Prof.dr Izudin Tanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predškolska pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Rad u cjelodnevnom produženom boravku *

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Metodika početnog čitanja i pisanja *

Doc.dr Kojo Simić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Kineziologija*

Prof.dr Branimir Mikić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave muzičke kulture

Doc.dr Suzana Kusovac Sladoje

20.01.2018.

24.02.2018.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Metodika razvoja govora

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Metodika nastave likovne kulture

Doc.dr Petrija Jovičić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave B/H/S jezika i književnosti

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Metodička praksa

Prof.dr Drago Tešanović

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

 

Izborni predmeti

Razvojna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Scenska umjetnost *

Prof.dr Drago Tešanović

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju *

Doc.dr Kojo Simić

Predavanja će se održati u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti