STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKA INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

14.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Električna kola*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Algoritmi i strukture podataka

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Baze podataka

Prof.dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

14.00h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

15.00-17.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

02.06.2020.

Utorak

Konsultacije

17.00h

 

Osnovi mehatronike *

Doc. dr Nurdin Čehajić

30.05.2020.

Subota

konsultacije

11.00h

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarske mreže

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Viši programski jezici

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Objektno orjentisano programiranje

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Programiranje i dizajn WEB aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

13.00-15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Robotika *

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarski alati

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Multimedijalni sistemi

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

06.06.2020.

Subota

09.30-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

14.00h

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof. dr Halid Žigić

29.05.2020.

05.06.2020.

Petak

Petak

Konsultacije

16.00h