FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

-Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

V i VI SEMESTAR

(III godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Politička antropologija

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Političke partije

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi teorije spoljne politike

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Razvojna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

22.04.2017.

05.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Petak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

Opšta pedagogija

Prof.dr Husejn Musić

11.03.2017.

25.03.2017.

15.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

10:00-14:00h

 

Uvod u socijalnu politiku

 

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

13:00h

 

Izborni predmeti

Sociologija porodice*

 

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

13:00h

 

Radno pravo*

Prof.dr Faruk Sinanović

06.03.2017.

27.03.2017.

03.04.2017.

24.04.2017.

08.05.2017.

15.05.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

E-uprava*

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina Socijalni rad)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Uvod u teorije socijalnog rada

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalni rad u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa grupom

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Porodično pravo

Doc. dr Blanka Oršolić

22.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

20.05.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-11:30h

09:00-10:30h

09:00-11:30h

09:00-11:30h

09:00-13:30h

Socijalni rad sa djecom i porodicom

 

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Izborni predmeti

Mentalno zdravlje*

Član Akademije HAMZ

Prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Socijalni rad sa invalidnim osobama*

 

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

12:00-13:00h

 

Ustavno pravo*

 

Predavanja su održana u zimskom semestru