FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – RADIOLOGIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE – Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I I II SEMESTAR

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Zaštita od zračenja

Doc. dr Zoran Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom gentikom

Prof. dr Jasminka H.Halilović

08.06.2020.

Ponedeljak

13.00h

 

Radiološka propedeutika

Prof. dr Haris Huseinagić

08.06.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

Priprema pacijenata za radiološke postupke

Prof. dr Branislav Daković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Prof. dr Dragan N. Stančić

06.06.2020.

27.06.2020.

Subota

Subota

11.00h

12.00-14.00h

 

Sociologija *

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof. dr Jasminka Sadadinović

02.06.2020.

Utorak

12.00h

 

Radiografske tehnike I

Prof.dr Haris Huseinagić

08.06.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

Doziometrija u radioterapiji

Prof. dr Branimir Marjanović

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine *

Prof. dr Azijada Beganlić

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Zdravstveno pravo *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Konvencionalne radiološke metode

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Homeopatija

Doc. dr Munevera Bećarević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Radiološka onkologija

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Stručna praksa I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

VI SEMESTAR

Intervencijska radiologija

Doc. dr Mirza Moranjkić

 

 

 

 

Radiografske tehnike II

Prof.dr Haris Huseinagić

08.06.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

Radioterapija

Prof. dr Branimir Marjanović

06.06.2020.

Subota

Konsultacije

11.00h

 

Stručna praksa II

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof. dr Sanda Pribić

05.06.2020.

Petak

Konsultacije

13.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Zbrinjavanje otpada u radiologiji

Doc. dr Almir Šabović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Digitalna radiologija

Prof. dr Haris Huseinagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Radiološke intervencije u hitnim stanjima

Prof. dr Branimir Marjanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Modifikacija radioloških metoda

Prof.dr Haris Huseinagić

08.06.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

Kompjuterizovane radiološke metode

Prof.dr Haris Huseinagić

08.06.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

Osnovi biomedicine *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Epidemiološke metode u medicine *

Doc. dr Munevera Osmić

30.05.2020.

Subota

13.00h