STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Računarska tehnika

Doc.dr Momčilo Kokić

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

11:00h

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2017.

18.07.2017.

Srijeda

Utorak

13:00h

13:00h

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

08.06.2017.

06.07.2017.

10.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

29.06.2017.

20.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

17.06.2017.

22.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2017.

18.07.2017.

Srijeda

Utorak

13:00h

13:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

14.06.2017.

05.07.2017.

Srijeda

Srijeda

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

06.06.2017.

20.06.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

20.06.2017.

18.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

22.06.2017.

21.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

14:00h

 

Analitička geometrija

...

20.06.2017.

18.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

%

16.06.2017.

30.06.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

08.06.2017.

06.07.2017.

10.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

14:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

17.06.2017.

22.07.2017.

Subota

Subota

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Matematika III

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geometrija

....

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

23.06.2017.

07.07.2017.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Statistička fizika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2017.

18.07.2017.

Srijeda

Utorak

13:00h

13:00h

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2017.

18.07.2017.

Srijeda

Utorak

13:00h

13:00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

17.06.2017.

15.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

12:00h

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

23.06.2017.

07.07.2017.

Petak

Petak

11:00h

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

17.06.2017.

08.07.2017.

Subota

Subota

14:00h

14:00h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

08.06.2017.

06.07.2017.

10.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

07.06.2017.

18.07.2017.

Srijeda

Utorak

13:00h

13:00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

08.06.2017.

06.07.2017.

10.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

06.06.2017.

04.07.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

08.06.2017.

06.07.2017.

10.07.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

10:00h

10:00h

14:00h

 

Metrologija *

%

16.06.2017.

30.06.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti