STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

*

 

 

 

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Računari u nastavi fizike*

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

04.09.2020.

19.09.2020.

Petak

Subota

16.00h

10.00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

 

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

 

 

 

 

 

Aplikativni softver

Prof. dr Halid Žigić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Analitička geometrija

 

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

 

Istorija matematike i fizike *

Prof. dr Ivan Balta

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h

 

Diskretna matematika *

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc. dr Alija Muhibić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Matematika III vježbe

 

 

 

 

 

Metodika nastave matematike

 

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Geometrija

 

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Metodika nastave fizike

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Atomska fizika

Doc. dr Alija Muhibić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Pedagoška informatika *

Prof. dr Esed Karić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

 

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Linearna algebra II

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

Prof. dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Algebarske strukture *

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Metrologija *

Prof. dr Ivan Balta

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.00h

11.00h