STUDIJSKI PROGRAM MATEMATIKA I FIZIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Računarska tehnika

Doc.dr Momčilo Kokić

19.09.2017.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

19.09.2017.

Utorak

13:00h

 

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Nove IKT tehnologije

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

Subota

12:00h

 

Linearna algebra I

Prof. dr Radoslav Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

Izborni predmeti

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

21.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Vjerovatnoća i statistika *

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Računari u nastavi fizike *

Doc. dr Goran Popović

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fizička elektronika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Opšta fizika II

Doc.dr Alija Muhibić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

20.09.2017.

20.10.2017.

Srijeda

Petak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

19.09.2017.

Utorak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Matematika II

...

12.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Aplikativni softver

Prof.dr Halid Žigić

07.09.2017.

05.10.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

13:00h

 

Analitička geometrija

...

12.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Izborni predmeti

Istorija matematika i fizike *

%

15.09.2017.

Petak

14:00h

 

Diskretna matematika *

Prof.dr Radoslav Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

Računari u nastavi matematike *

Doc. dr Goran Popović

09.09.2017.

Subota

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Opšta fizika III

Doc.dr Alija Muhibić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Matematika III

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Geometrija

....

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

VI SEMESTAR

Pedagogija sa psihologijom

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Statistička fizika

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Atomska fizika

Doc.dr Alija Muhibić

09.09.2017.

Subota

10:00h

 

Izborni predmeti

Fizika okoline *

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Didaktika *

Prof.dr Husejn Musić

23.09.2017.

Subota

10:00h

 

Opšta psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

15.09.2017.

Petak

11:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave matematike

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Internet

Prof.dr Zvezdan Stojanović

16.09.2017.

Subota

12:00h

 

Linearna algebra II

Prof.dr Radoslav Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

21.09.2017.

Četvrtak

12:00h

 

Kompleksna analiza

Prof. dr Radoslav Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike *

...

05.09.2017.

26.09.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Algebarske strukture *

Prof.dr Radoslav Galić

13.09.2017.

Srijeda

10:00h

 

Metrologija *

%

15.09.2017.

Petak

14:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti