FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM – FARMACIJA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Anatomija

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Fizika sa biofizikom

Doc.dr. Dario Galić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

10:00h

10:00h

 

Opšta hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Strani jezik I-

Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-

Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr J H.H.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmaceutska botanika

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Statističke metode *

Prof.dr Dragan N. Stančić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

25.03.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

09:00h

09:00h

 

Urgentna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.04.2017.

20.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

13:00h

13:00h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

08.04.2017.

22.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

10:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor

10.04.2017.

24.04.2017.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00h

17:00h

 

Strani jezik I-

Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

13:00h

13:00h

 

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr M.A.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Interna medicina

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Menadžment *

Prof.dr Hariz Agić

15.04.2017.

28.04.2017.

Subota

Petak

10:00h

16:00h

 

Ekologija i higijena radne sredine *

-*-

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Zdravstveno pravo *

Prof.dr Mirko Kulić

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Homeopatija

Doc.dr Sunita Ćustendil

05.04.2017.

21.04.2017.

Srijeda

Petak

13:00h

13:00h

 

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

15.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

13:00h

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka Hadžihalilović

22.03.2017.

04.04.2017.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Stručna praksa I

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof. dr M.A.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Analitička hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa II

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmet

Organizacija zdravstvenih ustanova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

Evropski zdravstveni sistemi *

Prof.dr Adi Rifatbegović

13.04.2017.

28.04.2017.

Četvrtak

Petak

17:00h

17:00h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka *

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

06.04.2017.

20.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

12:00h

12:00h

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

08.04.2017.

25.04.2017.

Subota

Utorak

10:00h

12:00h

 

Farmaceutska fizika

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

14.04.2017.

28.04.2017.

Petak

Petak

14:00h

14:00h

 

VIII SEMESTAR

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof.dr M. A.

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi komunikacije u zdravstvu *

Doc.dr Mufid Burgić

04.04.2017.

18.04.2017.

Utorak

Utorak

15:00h

15:00h

 

Osnovi biomedicine *

Doc.dr Senka Samardžić

06.04.2017.

Četvrtak

13:00h

 

Osnovi informatike *

Prof.dr Halid Žigić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

IX i X SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

08.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

13:00h

16:00h

 

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Kadrija Hasanović

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

11.04.2017.

25.04.2017.

Utorak

Utorak

16:00h

16:00h

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof. dr Jasminka Sadadinović

13.04.2017.

20.04.2017.

Četvrtak

Četvrtak

15:00h

14:00h

 

Izborni predmeti

Marketing lijekova *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti *

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik

Prof.dr Rudika Gmajnić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru