TEHNIČKI FAKULTET OBLAST SAOBRAĆAJA

DRUMSKI SAOBRAĆAJ; BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU I  MENADŽMENT  U SAOBRAĆAJU

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

I SEMESTAR

Matematika

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnove saobraćaja i transporta

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Engleski jezik I

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I-Njemački jezik I

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N. Stančić

11.03.2017.

08.04.2017.

29.04.2017.

27.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-18:00h

14:00-19:00h

11:00-16:00h

10:00-14:00h

 

Tehnička mehanika

Prof.dr Pašaga Muratović

15.03.2017.

29.03.2017.

12.04.2017.

26.04.2017.

10.05.2017.

24.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

11:30-14:30h

 

Osnovi elektrotehnike

Prof.dr Halid Žigić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

14:00-16:00h

 

Izborni predmeti

Poznavanje robe u transportu *

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Sociologija *

Akademik

Prof.dr Zoran Milošević

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

III i IV SEMESTAR

Menadžment – polažu studenti studijskog programa Drumski saobraćaj i Bezbjednost u saobraćaju

Marketing u saobraćaju – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Ekonomika preduzeća – polažu samo studenti studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Bezbjednost u saobraćaju  predavanja  slušaju svi studenti  osim studenata studijskog programa Menadžment u saobraćaju

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

III SEMESTAR

Inženjersko crtanje

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Marketing u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Snježana Majstorović

Lektor 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II Njemački jezik II

Dženita Demirović

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

02.03.2017.

09.03.2017.

16.03.2017.

23.03.2017.

30.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

11.05.2017.

18.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

13:00-15:00h

 

Projektovanje gradskih saobraćajnica

Prof.dr Mladen Dobrić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

06.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

 

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Boško Nadoveza

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Izborni predmeti

Osnove logistike *

Prof.dr Zoran Lalić

22.03.2017.

05.04.2017.

19.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

18.05.2017.

27.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

 

Osnove drumskih saobraćajnica *

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

V i VI SEMESTAR

(III godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Osnove drumskog transporta robe

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

05.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

 

Osnove javnog gradskog transporta putnika

Prof.dr Mladen Dobrić

03.03.2017.

17.03.2017.

31.03.2017.

28.04.2017.

12.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

11:00-15:00h

 

Eksploatacija i upravljanje putevima

Prof.dr Mladen Dobrić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

09:00-13:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

09.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

 

Osnovi mehanizacije pretovara *

Prof.dr Živorad Milošević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćaj i životna sredina *

Prof.dr Živorad Milošević

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

03.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

(III godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Analiza bezbjednosti saobraćaja

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Motorna vozila

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

05.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

 

Bezbjednost saobraćaja-kampanje

Doc.dr Zijad Jagodić

04.03.2017.

18.03.2017.

30.03.2017.

15.04.2017.

29.04.2017.

Subota

Subota

Četvrtak

Subota

Subota

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

13:00-14:00h

 

Prevencije saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

08.04.2017.

21.04.2017.

22.04.2017.

06.05.2017.

Subota

Petak

Subota

Subota

14:00-16:00h

13:00-18:00h

14:00-16:00h

14:00-15:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

09.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

22.03.2017.

05.04.2017.

19.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

18.05.2017.

27.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Prof.dr Živorad Milošević

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

03.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

 

(III godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Metode istraživanja u saobraćaju

Prof.dr Dragan N. Stančić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Korporativno upravljanje

Prof.dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

10.03.2017.

24.03.2017.

07.04.2017.

05.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

13:00-18:00h

 

Projektni menadžment

Doc.dr Šemsudin Dervić

15.03.2015.

05.04.2017.

03.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

09:00-10:30h

09:00-10:30h

09:00-10:30h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

02.03.2017.

09.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

04.05.2017.

27.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

18:00-19:00h

10:00-11:00h

 

Izborni predmeti

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

09.03.2017.

23.03.2017.

06.04.2017.

20.04.2017.

27.04.2017.

11.05.2017.

25.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-12:00h

 

Kvalitet usluga u saobraćaju *

Prof.dr Zoran Lalić

22.03.2017.

05.04.2017.

19.04.2017.

27.04.2017.

04.05.2017.

18.05.2017.

27.05.2017.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

13:00-16:00h

 

Saobraćaj i životna sredina *

Prof.dr Živorad Milošević

21.03.2017.

04.04.2017.

18.04.2017.

25.04.2017.

03.05.2017.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Srijeda

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

12:00-15:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

(IV godina studijskog programa Drumski saobraćaj)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Saobraćajno projektovanje (gradska i vangradska mreža)

Prof.dr Mladen Dobrić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Terminali u drumskom saobraćaju

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Parkiranje i parkirališta

Prof.dr Mladen Dobrić

03.03.2017.

17.03.2017.

31.03.2017.

28.04.2017.

12.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

15:00-19:00h

 

Špedicija i agencijsko poslovanje

Doc.dr Stevo Stević

02.03.2017.

09.03.2017.

06.04.2017.

13.04.2017.

04.05.2017.

27.05.2017.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Subota

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

17:00-18:00h

09:00-10:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

04.03.2017.

01.04.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Subota

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-12:00h

09:00-12:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti

(IV godina studijskog programa Bezbjednost u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – uviđaji saobraćajnih nezgoda

Doc.dr Zijad Jagodić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Bezbjednost saobraćaja – vještačenja u saobraćaju

Doc.dr Boro Dakić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mladen Dobrić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Ekspertiza saobraćajnih nezgoda

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.03.2017.

25.03.2017.

22.04.2017.

06.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

14:00-16:00h

14:00-16:00h

09:00-14:00h

15:00-16:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

04.03.2017.

01.04.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Subota

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-12:00h

09:00-12:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

 

 

 (IV godina studijskog programa Menadžment u saobraćaju)

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem

Prof.dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strategijski menadžment

Prof.dr Boško Nadoveza

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Menadžment

Prof..dr Hariz Agić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta

Prof.dr Mladen Dobrić

04.03.2017.

18.03.2017.

01.04.2017.

29.04.2017.

13.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

16:00-17:00h

 

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

11.03.2017.

25.03.2017.

08.04.2017.

06.05.2017.

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

09:00-14:00h

 

Stručna praksa

Prof.dr Halid Žigić

Studenti su dužni da se obrate , predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

Izborni predmeti

Ekspertni saobraćajni sistemi *

Prof.dr Miodrag Tojagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Aplikativni softver *

Prof.dr Halid Žigić

03.03.2017.

10.03.2017.

17.03.2017.

24.03.2017.

31.03.2017.

07.04.2017.

14.04.2017.

21.04.2017.

28.04.2017.

05.05.2017.

12.05.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

Saobraćajno pravo *

Prof.dr Nenad Avramović

04.03.2017.

01.04.2017.

07.04.2017.

21.04.2017.

19.05.2017.

26.05.2017.

Subota

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

09:00-12:00h

09:00-12:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h

16:00-19:00h