Obavještenje za javnost 26.10.2015. godine

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Poenkarov disk model, kandidata Anesa Hadžiomerovića, studenta magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 10.10.2015. godine do 25.10.2015. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj 679-1/2015 od 26.10.2015. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za 28.10.2015. godine sa početkom u  18.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.