Udžbenik pod naslovom Osnove sobraćaja autora dr. sc. Zijada Jagodića, docenta na Evrospkom univerzitetu „Kallos“ Tuzla predstavlja značajan doprinos razumijevanju fenomena zvani saobraćaj, koji je od posebnog značaja za privredu i društvo u kojem živimo. Saobraćaj, koji se kao takav odvija na međunarodnom nivou, od posebnog je značaja za privredni rast i stvaranje novih radnih mjesta, a time također i posljedično bolji kvalitet života. U udžbeniku je sistematično i tome prilagođeno, smisleno koncipirano, te pregledno, prezentirana kompleksnost saobraćajne djelatnosti s naglaskom na prakse u Bosni i Hercegovini i Evropi. Teoretske podloge su iznesene po međunarodno priznatim autorima i međunarodnim propisima koji regulišu pomenutu djelatnost. Iz zapisanog je moguće zaključiti, da autor ima pored akademskih i višegodišnja praktična iskustva u oblasti saobraćaja, što ovom studijskom udžbeniku daje dodatni kvalitet. Udžbenik Osnove sobraćaja namijenjen je, prije svega, studentima saobraćajnih fakulteta, kao i drugim korisnicima koji aktivno sudjeluju u cestovnom saobraćaju, željezničkom saobraćaju, zračnom saobraćaju, pomorskom saobraćaju, poštanskom saobraćaju, telekomunikacijskom saobraćaju, žičarskom saobraćaju, cjevovodnom saobraćaju, logistici i robnim terminalima.

Obim udžbenika je 325 tiskanih stranica, formata B-5, a rezultati istraživanja predočeni su u šest međusobno povezanih dijelova. Prilikom istraživanja, formuliranja, elaboriranja i dizajniranja rezultata istraživanja u udžbeniku doc. dr. sc. Zijad Jagodić, konsultirao je 93 bibliografske jedinice (tj. knjiga, pravnih izvora, internetskih i ostalih izvora). Bez obzira što se je autor ograničio na osnovne karakteristike saobraćaja, može se tvrditi da knjiga neće služiti isključivo kao univerzitetski udžbenik, već i kao šire primjenjljiv alat za sve one, koji žele provjeriti, osvježiti ili nadgraditi postojeće znanje u pojedinoj oblasti. Udžbenik sadržajnom strukturom nudi značajan doprinos u razvoju saobraćajne djelatnosti kako u nauci i obrazovanju tako i u praksi. Poseban značaj ovom udžbeniku dat je i recenzijama dokazanih saobraćajnih eksperata iz regije, kao što su: prof. dr. sc. Ratko Zelenika, prof. dr. sc. Bojan Rosi, prof. dr. sc. Ivan Dadić i prof. dr. sc. Asib Alihodžić.