Vanredni

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Prof. dr Zvezdan Stojanović, vanredni profesor Rođen 29.11.1970. Puračić, BiH Završen fakultet : FTN, Novi Sad Magistratura : FTN, Novi Sad Tema : Prelazak na potpunu IP arhitekturu u mrežama sledeće generacije Doktorat : Slobomir P Univerzitet Tema: Dimenzionisanje IP mreže za Internet telefoniju Biografija Rođen je [...]

By | April 21st, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Zvezdan Stojanović

Prof. dr Brano Miljuš

Prof. dr Brano Miljuš , vanredni profesor Rođen 15.01. 1950. Sanski Most, BiH Završen fakultet : FPN, Veljko Vlahović Magistratura : Tema : Ustavni koncepti federalizma i spoljna politika Doktorat : Međunarodno-pravna priroda savremenih rješenja b-h pitanja bmiljus@nezbit.edu.rs Biografija Biografski podaci : Završio [...]

By | February 28th, 2017|Nastavnici i saradnici, Vanredni|Comments Off on Prof. dr Brano Miljuš