Vanredni

Prof. dr Sanda Pribić

Prof. dr Sanda Pribić, vanredni profesor Rođen 01.0.1955. Osuijek, Hr Završen fakultet : Medicinski fakultet u Osijeku Doktorat : Medicinski fakultet u Osijeku Tema: Uloga liječnika specijalista obiteljske medicine u prevenciji karcinoma dojke i karcinoma debelog crijeva Biografija Srednju školu i Medicinski fakultet završila u Osijeku. [...]

By | June 5th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Sanda Pribić

Prof. dr Zoran Lalić

Prof. dr Zoran Lalić, vanredni profesor Rođen 21.03.1957. Beograd, BiH Završen fakultet : Mašinski fakultet-grupa za motore i motorna vozila, Beograd Magistratura : Fakultet tehničkih nauka-departman za bezbednost saobraćaja, Novi Sad Tema : „Prilog istraživanju optimalne organizacije rada centara za tehnički pregled automobila na teritoriji Srbije“ Doktorat : Univerzitet BK-Fakultet za [...]

By | June 5th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Zoran Lalić

Prof. dr Edin Ramić

Prof. dr Edin Ramić, vanredni profesor Rođen 07.08.1972. Brčko, BiH Završen fakultet : Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Odsjek historija-geografija Magistratura : Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet Tema : Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine Doktorat : Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet Tema: Upravno-politički razvitak i položaj [...]

By | June 5th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Edin Ramić

Prof. dr Azijada Beganlić

Prof. dr Azijada Beganlić, vanredni profesor Rođena 13.01.1960. Tuzla, BiH Završen fakultet : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli Tema : “Arterijska hipertenzija kao faktor rizika u razvoju kardiovaskularnih oboljenja” Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli Tema: „Uticaj mobinga na zdravlje i radnu sposobnost medicinskih tehničara“ [...]

By | June 5th, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Azijada Beganlić

Prof. dr Veselin Bunčić

Prof. dr Veselin Bunčić, vanredni profesor Rođen 01.03.1966. Subotica, BiH Završen fakultet : FAKULTET FIZIČKE KULTURE NOVI SAD Magistratura : FAKULTET FIZIČKE KULTURE NOVI SAD Tema : Razlike u motoričkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama učenika s obzirom na pohaĎanje predškolskih ustanova.mentor dr ĐorĎe Nićin,redovni prof. Doktorat : Fakultet sporta i fizičkog [...]

By | May 31st, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Veselin Bunčić

Prof. dr Srećko Novaković

Prof. dr Srećko Novaković, vanredni profesor Rođen 21.10.1959. Vranjak, BiH Završen fakultet : EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA Magistratura : EKONOMSKI FAKULTET, SUBOTICA Tema : „MENADŽMENT PRIRODNIM RESURSIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA MINERALNE VODE.“ Doktorat : FAKULTET ZA MENADŽMENT, BEOGRAD Tema: „UPRAVLJANJE ORGANIZACIONOM TRANSFORMACIJOM PREDUZEĆA U PROCESU TRANZICIJE“ [...]

By | May 31st, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Srećko Novaković

Prof. dr Ranko Golijanin

Prof. dr Ranko Golijanin, vanredni profesor Rođen 10.02.1963. Sarajevo, BiH Završen fakultet : Stomatološki fakultet u Sarajevu Magistratura : Medicinski fakultet u Kragujevcu Tema : "Mikrobiologija hroničnih periapikalnih inflamatornih lezija" Doktorat : Medicinski fakultet u Kragujevcu Tema: "Korelacija oralne higijene i oralnog zdravlja stanovništva Srbije" Biografija [...]

By | May 31st, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Ranko Golijanin

Prof. dr Nusret Mujagić

Prof. dr Nusret Mujagić, vanredni profesor Rođen 10.06.1961. Kovači, BiH Završen fakultet : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu Magistratura : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema : „Morfološke i tipološke karakteristike porodičnog stanovanja u Tuzlanskom regionu“ Doktorat : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema: Sistematizacija mreže naselja u sjeveroistočnoj Bosni sa [...]

By | May 31st, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Nusret Mujagić

Prof. dr Mladen Dobrić

Prof. dr Mladen Dobrić, vanredni profesor Rođen 14.02.1957. Vukovine, BiH Završen fakultet : Saobraćajni fakultet, Beogradski Univerzitet Magistratura : Fakultet tehničkih nauka UNS Tema :„Uticaj poremećaja intervala na koeficijent iskorišćenja kapaciteta u javnom linijskom prevozu putnika“ Doktorat : Poljoprivredni fakultet UNS Tema: „Primena GPS sistema u unutrašnjem poljoprivrednom transportu“ [...]

By | May 31st, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Mladen Dobrić

Prof. dr Kadrija Hasanović

Prof. dr Kadrija Hasanović, vanredni profesor Rođen 10.03.1944. Rađenovići, BiH Završen fakultet : Filozofski fakultet Magistratura : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tema :„Istraživanje fotokemiske razgradnje benzena u zraku područija Lukavac“, magistrirao 26. jula 2007 Doktorat : Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tema: dentificiranje i disperzija benzena i produkata benzena i [...]

By | May 31st, 2017|Vanredni|Comments Off on Prof. dr Kadrija Hasanović