Akademici

Prof. dr Vesna Vučković

Prof. dr Vesna Vučković, redovni profesor Rođena 24.09.1963. Kotor,Crna Gora Završen fakultet : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1986. godine; Magistratura : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 2000. godine-magistar pravnih nauka; Doktorat : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2003. godine -doktor pravnih nauka. Biografija [...]

By | May 29th, 2017|Akademici|Comments Off on Prof. dr Vesna Vučković

Akademik Mladen Bodiroža

Akademik prof. dr Mladen Bodiroža Rođen 01.07.1937. Sanski most, BiH Završen fakultet : Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 1968 Magistratura :Fakultet političkih nauka, Sarajevo, oblast Finansije i bankarstvo, 1978. Doktorat : Ekonomski fakultet, Brčko, oblast Međunarodna ekonomija ,1990. Biografija OBRAZOVANJE Dodiplomski studij: Fakultet političkih nauka, Sarajevo, [...]

By | April 19th, 2017|Akademici|Comments Off on Akademik Mladen Bodiroža

Prof. dr Branko Vučković

Prof. dr Branko Vučković Rođen 18. februar 1955. godine, Bar - Crna Gora Završen fakultet : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1977. godine; Magistratura : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 1997. godine-magistar pravnih nauka; Doktorat : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2000. godine -doktor pravnih nauka. Telefon: 069 [...]

By | February 10th, 2017|Akademici, Nastavnici i saradnici|Comments Off on Prof. dr Branko Vučković

Akademik prof. dr Zoran Milošević

Akademik prof. dr Zoran Milošević Rođen 22.08.1959. Bogatić, Srbija Završen fakultet : Fakultet političkih nauka Magistratura : Fakultet političkih nauka - Zagreb; Tema : Komparativna analiza sadržaja o SAP Kosovu nedeljnika NIN, DANAS i TELEKS Doktorat : Filozofski fakultet - Srpsko Sarajevo Tema: Savremena društvena dotkrina Rimokatoličke crkve Biografija [...]

By | January 21st, 2017|Akademici|Comments Off on Akademik prof. dr Zoran Milošević

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković Rođen 01.10.1958. Tinja, Bosna i Hercegovina Završen fakultet : Pravni fakultet Magistratura : Pravni fakultet Tema : Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa Doktorat : Pravni fakultet Tema: Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju Doktorat : Sportske nauke Tema: The impact [...]

By | January 17th, 2017|Akademici|Comments Off on Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić Rođen 09.04.1961.godine, Osijek, Hrvatska Završen fakultet : Medicinski fakultet u Zagrebu, studij u Osijeku Magistratura : Medicinski fakultet u Zagrebu, 1997.god. Tema: Mogućnosti primjene nekih složenijih zahvata u radu tima liječnika obiteljske medicine Doktorat : Medicinski fakultet u Osijeku, 2005.god. Tema: Procjena prihvatljivosti primjene kirurške intervencije [...]

By | January 14th, 2017|Akademici|Comments Off on Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

Akademik prof. dr Mile Petrović

Akademik prof. dr Mile Petrović Rođen 30.04.1954. B.Kal, Srbija Završen fakultet : Tehnički fakultet - Priština Magistratura : Elektronski fakultet - Niš; Tema : Jedan nov numerički metod za  rešavanje  trakastih vodova. Doktorat : Elektrotehnički fakultet Tema: Prilog analizi dinamičkog opsega  kamere sa posebnim osvrtom na kamere  visoke rezolucije. [...]

By | January 14th, 2017|Akademici|Comments Off on Akademik prof. dr Mile Petrović