Pedagoška grupa predmeta

Pedagoška grupa predmeta

Više

Dokumenti potrebni za upis

Univerzitetska biblioteka

Međunarodni naučni skup

Časopis Evropska Revija

Evropska revija Brcko korice 001

Uputstva i formulari za studente

Uputstva, zahtjevi i obrasci

Više

Logo color maliDobrodošli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

AKTUELNI PROBLEMI VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju dana 13. aprila 2018. godine šesti po redu međunarodni naučni skup posvećen AKTUELNIM PROBLEMIMA VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa. Iako se visoko obrazovanje i nauka permanentno reformišu, ipak se zapaža da učinjeno nije adekvatno društvu u kojem živimo i djelujemo. Drugim riječima, raskorak između stvarnosti Evropske unije, Evrope uošte i realnosti postjugslovenskih država u sferi obrazovanja je sve veći, ne samo u oblasti prirodnih i tehničkih nauka, već i u sferi društvenih, što izaziva nespokoj. Neusaglašenost sistema vrijednosti, moralnih [...]

STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA U POSJETI ADDIKO BANCI

Studenti Ekonomskog fakulteta dana 27. oktobra 2017. godine obavili su posjetu Addiko banci u pratnji dekanese prof. dr. Anke Bulatović. Studente je primila i ugostila voditeljica poslovne jedinice Addiko banke u Brčkom, gospođa Slađana Zgonjanin. Studenti su imali priliku postavljati pitanja o organizaciji i radu banke, kao i o drugim značajnim pitanjima.

Obavještavamo studente koji namjeravaju obavljati kliničko-bolničku praksu u zimskom semestru 2017/18. akademske godine, da je rok za prijavu prolongiran do 30.11.2017. godine.

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2017/18. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to: JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe); Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje, Brčko (za Stomatologiju); JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla (za sve programe osim Stomatologije); Poliklinike Azabagić Tuzla (za Stomatologiju); Ordinacija za opštu stomatologiju, oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju “Kusturica Dr. Nusret” u Brčkom (za Stomatologiju); [...]

Javni poziv na dostavljanje prijava na Novinarsku akademiju 2017 – vaninstitucionalnu školu edukacije studenata/ica novinarstva koja se održava u okviru projekta „Isključimo nasilje – Mediji protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“

  Udruženje/udruga BH novinari poziva studente/ice novinarstva i komunikologije iz Bosne i Hercegovine da se prijave na Novinarsku akademiju 2017 – vaninstitucionalnu školu edukacije studenat/ica novinarstva, koju BH novinari organiziraju već petu godinu. Edukativni kamp Novinarske akademije 2017  održava se u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i biće organizovan u periodu od 19. do 21. novembra u hotelu Lavina na Jahorini. Tema praktične obuke studenata/ica i mladih novinara/ki je "Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja”, a [...]

POSJETA STUDENATA FARMACIJE KOMPANIJI PHARMAMED U TRAVNIKU

Studenti farmacije Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta »Kallos« Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko distrikt, su u četvrtak, 02.11.2017. godine zajedno sa profesoricom dr. Jasminkom Sadadinović, posjetili kompaniju »Pharmamed« u Travniku, kao dio laboratorijskih vježbi. »Pharmamed« je industrijski proizvođač herbalnih proizvoda i medicinskih proizvoda, dijetetskih proizvoda, kozmetike i dr. U asortimanu ove kompanije nalazi se oko 200 različitih proizvoda. Predstavnici menadžmenta kompanije su upoznali studente sa načinom rada kmpanije i njenim dostignućima. Nakon toga student su obišli pogone za proizvodnju i laboratorije za fizičko-hemijsku kontrolu sirovina, ambalaže i proizvoda. Na taj način su stekli dodatna saznanja o primjeni dobre proizvođačke prakse [...]

IZ ŠTAMPE JE IZAŠAO PRVI UNIVERZITETSKI UDŽBENIK U BIH POD NASLOVOM „OSNOVE SAOBRAĆAJA“ AUTORA DR. SC. ZIJADA JAGODIĆA

Udžbenik pod naslovom Osnove sobraćaja autora dr. sc. Zijada Jagodića, docenta na Evrospkom univerzitetu „Kallos“ Tuzla predstavlja značajan doprinos razumijevanju fenomena zvani saobraćaj, koji je od posebnog značaja za privredu i društvo u kojem živimo. Saobraćaj, koji se kao takav odvija na međunarodnom nivou, od posebnog je značaja za privredni rast i stvaranje novih radnih mjesta, a time također i posljedično bolji kvalitet života. U udžbeniku je sistematično i tome prilagođeno, smisleno koncipirano, te pregledno, prezentirana kompleksnost saobraćajne djelatnosti s naglaskom na prakse u Bosni i Hercegovini i Evropi. Teoretske podloge su iznesene po međunarodno priznatim autorima i međunarodnim propisima [...]

EVROPSKI UNIVERZITET UČESTVOVAO NA PRVOM SAJMU ZDRAVLJA I ZDRAVOG NAČINA ŽIVOTA U BIJELJINI

Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je 26. i 27. oktobra 2017.godine održan Prvi sajam zdravlja i zdravog načina života u Bijeljini na kojem je uzeo učešće i Evropski univerzitet. Sajam je održan u Etno selu Stanišici, u svečanom salonu Moskva. Pored izložbenog dijela, na Sajmu je organizovan i simpozijum pod nazivom Savremeni izazovi u medicini, na kojem su kao predavači učestvovali mnogi referentni stručnjaci -  profesori, doktori, predstavnici zdravstvenih ustanova i drugi. Na simpozijumu je profesorica Univerziteta doc. dr. Dobrila Regoje izložila svoj rad pod nazivom Oralno zdravlje i kardiovaskularne bolesti. Pored [...]

Kapitalni doprinos pravnoj nauci

Nedavno je u Kotoru promovisano kapitalno djelo, "Komentar krivičnog zakonika Crne Gore", četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, autora prof. dr Ljubiše Lazarevića, akademika Vesne Vučković i akademika Branka Vučkovića.

DR. ILIJA STOJANOVIĆ IZABRAN ZA ČLANA UREĐIVAČKOG ODBORA ČASOPISA SCIENCE PUBLISHING GROUP U NJU JORKU

Početkom septembra ove godine je spoljni saradnik Evropskog univerziteta dr. Ilija Stojanović izabran za člana uređivačkog odbora Naučnog časopisa za poslovanje i menadžment (engl. Science Journal of Business and Management). Izdavač ovog časopisa je Science Publishing Group sa sjedištem u Nju Jorku, SAD (engl. New York, USA), nezavisni međunarodni izdavač u okviru kojeg se izdaje preko 110 časopisa otvorenog pristupa i recenziranih časopisa pokrivajući veliki broj akademskih disciplina. Sa uredničkim timom koji se sastoji od nekoliko vodećih istraživača na svijetu, Science Publishing Group komunicira naučna otkrića sa preko 175 zemalja. Science Journal of Business and Management objavljuje originalne istraživačke radove u svim oblastima vezanim za korporativno upravljanje, upravljanje [...]

SPECIJALNI IZASLANIK EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA JAVNO PRAVO U POSJETI EVROPSKOM UNIVERZITETU

Ambasador Karolos Gadis, zamjenik direktora i specijalni izaslanik Evropske organizacije za javno pravo za Balkan i zemlje koje izlaze na Crno more, u jutarnjim časovima dana 27.10.2017. godine posjetio je Evropski univerzitet u Brčkom. Na sastanku sa predsjednikom Savjeta Evropskog univerziteta, akademikom prof. dr. Nedeljkom Stankovićem, ambasador je razgovarao o uspostavljanju svih vidova saradnje ove organizacije i Univerziteta. Predstavnici Evropskog univerziteta su pozvani kao gosti u čast inauguracije Evropske organizacije za javno pravo u Brčkom. Tom prilikom održaće se konferencija na temu Evropa i Demokratija. Evropska organizacija za javno pravo uspostavljena je 2007. godine u Atini, Grčka, a kao nastavak [...]

EVROPSKI UNIVERZITET IZDAO PRVI UDŽBENIK ANATOMIJE ČOVJEKA IKAD U BOSNI I HERCEGOVINI

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla s ponosom objavljuje vijest da je za potrebe studenata medicine i stomatologije izdao udžbenik Anatomija čovjeka, autora prof. dr. Slobodana Marinkovića. Udžbenik, pored teorijskih razmatranja, sadrži i anatomski atlas. Ovo je prvi udžbenik anatomije sa anatomskim atlasom ikad izdat u Bosni i Hercegovini. Udžbenik je napisan na 611 stranica, od čega se 290 odnosi na teorijska razmatranja, a ostatak čini atlas. U ovoj knjizi su prikazane deskriptivna, topografska i funkcionalna anatomija. Pored toga, naglašene su odgovarajuće estetske vrijednosti pojedinih organa i dijelova tijela, tako da se umjetnička konotacija zapaža kroz čitavu knjigu. Pošto se anatomija ne [...]

Telefonske veze ponovo u funkciji

Obavještavamo studente i druga zainteresovana lica da su telefonske linije ponovo uspostavljene, a kvarovi otklonjeni. Kontakt telefoni su sljedeći: 1) Studentska služba 049 590 605 049 590 610 mob. 060 31 959 73 faks: 049 590 615 2) Šef studentske službe 049 590 604 3) Sekretar Univerziteta 049 590 603 mob. 060 31 959 73 4) Biblioteka 049 590 600 5) Tehnička podrška 049 590 606 mob. 060 31 959 80

U KOTORU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE PROFESORA EVROPSKOG UNIVERZITETA

U koncertnoj dvorani kotorske Muzičke škole “Vida Matjan” je dana 7.10.2017. godine održana promocija knjige pod nazivom Komentar krivičnog zakonika Crne Gore (četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje), čiji su autori prof.dr Ljubiša Lazarević i akademici Branko i Vesna Vučković. Organizatori ovog događaja bili su Skala radio iz Kotora i Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore. Ovo kapitalno djelo autori su posvetili prof. dr Ljubiši Lazareviću, jednom od najplodnijih učitelja krivičnog prava na području bivše Jugoslavije i koautoru prethodna tri izdanja. Djelo je izdato u ediciji štamparije „Obod” sa Cetinja, po širini i obimu zhvata 1.355 stranica, a [...]

SVEČANA PODJELA INDEKSA NA EVROPSKOM UNIVERZITETU BRČKO DISTRIKT

Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt dana 5.10.2017. godine upriličen je svečani prijem brucoša i obilježen početak akademske 2017/18. godine. Indeks je preuzelo 480 studenata koji su upisani na jedan od studijskih programa na Fakultetu zdravstvenih nauka, Fakultetu političkih nauka, Pravnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Pedagoškom fakultetu, i Tehničkom fakultetu. Rektor Univerziteta akademik prof. dr. Zoran Milošević poželio je studentima uspješno školovanje, a ovom prilikom studentima se obratila i prof. dr. Astrid Wilk, dobitnik počasnog doktorata za postignute izuzetne rezultate u oblasti medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla. Profesorica Wilk je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Strazburu u [...]

SVEČANA PODJELA INDEKSA NA EVROPSKOM UNIVERZITETU „KALLOS“ TUZLA

Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla dana 4.10.2017. godine upriličen je svečani prijem brucoša i obilježen početak akademske 2017/18. godine. Indeks je preuzelo 520 studenata koji su upisani na jedan od studijskih programa na Medicinskom fakultetu, Fakultetu zdravstvenih nauka, Fakultetu političkih nauka, Pravnom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Pedagoškom fakultetu, i Tehničkom fakultetu. Ovom prilikom uručen je i počasni doktorat prof. dr. Astrid Wilk za postignute izuzetne rezultate u oblasti medicinskih nauka. Profesorica Wilk je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Strazburu u Republici Francuskoj. Profesorica je održala uvodno predavanje i poželila uspješno školovanje svim studentima. U izjavi za medije profesorica Wilk je [...]

Asocijacija rektora privatnih sveučilišta/univerziteta u BiH kao krovna udruga visokoobrazovnih ustanova u privatnom vlasništvu

Upisom Asocijacije rektora privatnih sveučilišta, sa sjedištem u Vitezu, u Registar udruga kod Ministarstva pravde BiH, privatna sveučilišta su od 20.rujna 2017. god. i službeno dobila krovnu udrugu koja će, uz promoviranje njihova rada, djelovati i na promociji vrijednosti Bolonjskog procesa, poticanju razvoja znanosti i istraživanja, zauzimanju za harmonizaciji visokog obrazovanja u BiH, regiji i zemljama EU itd., a sve sa ciljem unapređenja visokog obrazovanja i očuvanja najviših profesionalnih standarda i akademskih vrijednosti pojedinaca i institucija. Predsjednik Asocijacije rektora privatnih sveučilišta u BiH je istaknuti sveučilišni profesor i poznati ekonomski stručnjak prof.dr. Mirko Puljić, rektor Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“. Asocijacija je svoju [...]

KONKURS ZA UPIS U 2017/18. GODINU

BROŠURA 2017

OKONČAN UPRAVNI NADZOR NAD RADOM EVROPSKOG UNIVERZITETA

Trenerska škola

Stručno osposobljavanje je poseban vid edukacije kadrova u sportu. Iako ne pripada sistemu redovnog formalnog obrazovanja, poput onog na sportskim fakultetima ili strukovnim školama, proces stručnog osposobljavanja omogućava sticanje legitimnih dokumenata (certifikata) kojima se ostvaruje pravo na obavljanje velikog broja sportskih zanimanja.

Kapitalni doprinos pravnoj nauci

Nedavno je u Kotoru promovisano kapitalno djelo, "Komentar krivičnog zakonika Crne Gore", četvrto izmijenjeno i [...]

Evropski univerzitet izdao prvi udžbenik anatomije čovjeka ikad u Bosni i Hercegovini – otisak.ba

– Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla s ponosom objavljuje vijest da je za potrebe studenata medicine [...]

Prvi u BiH: Evropski univerzitet ‘Kallos’ izdao udžbenik ‘Anatomija čovjeka’ – Tip.ba

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla s ponosom objavljuje vijest da je za potrebe studenata medicine i [...]

Pravni Fakultet

Pravni Fakultet

PRAVNI FAKULTET

Ekonomski Fakultet

Ekonomski Fakultet

EKONOMSKI FAKULTET

Pedagoški Fakultet

Pedagoški Fakultet

PEDAGOŠKI FAKULTET

FZN

FZN

FZN

FPN

FPN

FPN

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet

TEHNIČKI FAKULTET

  • Anka Bulatovic75x75

Poštovane koleginice i kolege, Zvanje diplomiranog ekonomiste koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta u Brčkom, i [...]

  • Nedeljko Stankovic75x75

Poštovani sadašnji i budući studenti, na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta izvodi se nastava na sva tri nivoa studija u okviru [...]

  • Rudika Gmajnic75x75

Poštovani budući studenti! Fakultet zdravstvenih nauka prezentira se sa osam smjerova koji su svaki za sebe posebna cjelina, a opet [...]

  • Drago Tesanovic75x75

Poštovani i uvaženi studenti Pedagoškog fakulteta, Pedagoški fakultet čine  Studijski programi ili kako u javnosti nalazimo i termine Odsjeci ili [...]

  • Zoran Milosevic75x75

 Poštovani (budući) studenti! Studirati političke nauke (u sve tri prisutne varijacije: žurnalistika, međunarodni odnosi i politikologija) predstavlja izazov. Jer, političke [...]

  • Halid Zigic75x75

Poštovani budući studenti, Dobro došli na Web sajt Evropskoga univerziteta Brčko distrikt. Pred Vama je donošenje najvažnije životne odluke. Šta [...]